I 2009 gjennomfører vi endringer i startavgiftene på følgende områder:

  1. Større andel til klubb og spillested
  2. Ingen innebygget rabatt for å delta i turneringer over sin egen divisjon, alle betaler det samme (unntak: åpne NM)
  3. Rabatt for studenter i divisjon 3 og 2 (må legitimere seg med gyldig semesterkort hver turnering!)
  4. Rabatt for kvinner i divisjon 3 og 2
  5. Redusert ordinær startavgift i divisjon 2

Kort oversikt over startavgifter for vanlig norgescup pool (fordelingsnøkkel vil bli publisert i egen artikkel senere):

Turneringens div.Spillers div.SpillerkategoriStartavgift
33Ordinær100
33Studenter og kvinner75
33Juniorer og uføre50
22 og 3Ordinær250
22 og 3Studenter og kvinner200
22 og 3Juniorer og uføre150
11, 2 og 3Ordinær400
11, 2 og 3Juniorer og uføre200
Open EliteElite, 1, 2 og 3Ordinær600
Open EliteElite, 1, 2 og 3Juniorer og uføre300
NM (åpent)3 og 2Ordinær250
NM (åpent)3 og 2Juniorer og uføre150
NM (åpent)1Ordinær400
NM (åpent)1Juniorer og uføre200
NM (åpent)EliteOrdinær600
NM (åpent)EliteJuniorer og uføre300

Det vil i 2009 ikke være noen egen "andel premiepott", istedenfor vil Biljardforbundet garantere for en viss premiesum i de åpne eliteturneringene (inkl. åpne NM), noe som vil gi større forutsigbarhet i forhold til hva man kan vente av premiering. Vi gjør oppmerksom på at Open-turneringene har vært og vil forbli et generelt underskuddsforetak for NB, også etter innhenting av NBs andel i lavere divisjoner.