Registrering i Frivillighetsregisteret er en betingelse for at klubbene skal kunne motta ”Grasrotandel”. Registeret blir også det sentrale registeret for alle offentlige etater. Informasjon, støtteordninger og rettigheter vil være knyttet til dette registeret i fremtiden. Klubbene vil motta mer utfyllende informasjon om dette i ukene framover.

NIF vil anbefale at klubbene registrerer seg i desember, og senest innen første halvdel av januar. Dette er viktig for at Brønnøysundregistrene skal kunne ferdigbehandle registreringen før ”Grasrotordningen” trer i kraft fra 1. mars 2009. Hvis ikke klubben er ferdig registrert og godkjent, vil ikke medlemmene finne klubben når de vil knytte spillerkortet sitt til klubben.

Et stort fellesregister innebærer ofte mange alternative valgmuligheter, og det kan fort bli krevende å finne fram. For å gjøre det enklere å registrere seg for idrettslag, har vi utarbeidet en liste over anbefalte valg, samt plass til å notere.

Arbeidsliste for idrettslag og bedriftsidrettslag 
Arbeidslisten er ment som klubbens lokale kladd før man setter seg ned med PC’en for å registrere seg i Frivillighetsregisteret gjennom Altinn. Registreringen stiller krav om tre vedlegg, og vi vet at det ikke er like lett å finne tilbake i arkivet til et tradisjonsrikt idrettslag. For å lette arbeidet lokalt, vil NIF derfor sende ut to ”ferdige” digitale vedlegg til alle klubber før 1. desember 2008. Vi mener dette skal dekke klubbenes behov for å oppfylle kravet om ”Vedtekter” og ”Stiftelsesdokumenter”.

NIF Klubbsupport skal støtte klubbene. De har åpningstid alle hverdager (mandag - fredag) kl. 08.00 til 20.00. Mellom jul og nyttår er det åpent kl. 08.00 til 15.30. Fra 2. desember vil Klubbsupport dedikere arbeidskraft til å støtte klubbene med veiledning i registreringsarbeidet. Vi anbefaler at klubbene benytter e-post for å stille spørsmål, hvis dette er mulig.

- Telefon til klubbsupport: 815 68 815
- E-postadresse: Frivillighetsregisteret@idrettsforbundet.no
Ytterligere informasjon, skjemaer og veiledning vil fortløpende bli lagt ut på idrett.no