Søknad på web i perioden 29. sept - 1. des. (NIF sender info til klubbenes e-postadresse)

Søknadsberettigede utstyrselementer er

  1. Nye bord (veiledende pris minimum 6000 kr)
  2. Ny duk (veiledende pris minimum 6000 kr)
  3. Nye ballsett (veiledende pris minimum 6000 kr, dvs flere sett)

Det er ikke mulig å søke om støtte til brukt utstyr, eller andre elementer enn oppgitt over. Det er mulig å få støtte tilsvarende 1/3 av veiledende pris. Maksimal tildelingssum per klubb er 100000 kr.  

Så snart forbundet vet hvor stor pott som skal fordeles på våre søkere, vil det bli gjort en tildeling med utgangspunkt i søknadene. Denne legges ut på hjemmesiden.

De heldige klubber har da til 1. mars å frembringe kopi av faktura/kvittering for omsøkt utstyr. Innkjøpsperiode 01.01.2008-01.03.2009. Utbetaling skjer straks bilag er godkjent av forbundet.

Det er KUN klubber som har søkt, som kan få støtte. Og kun til det det er søkt om. Det kan være lurt å sende en e-post til forbundet når man har søkt, slik at vi kan sjekke at søknaden er registrert.