Sætre Biljardklubb har som eneste klubb i Norge arrangert ukentlige divisjon3 - turneringer. Klubben har profilert seg og sitt arbeid på en meget flott måte på forbundets hjemmeside, og jobber nå også mot 2 fritidsklubber i sitt nærmiljø for å videreutvikle aktiviteten sin og for å skape større arrangementer.

Sætre Biljardklubb er dermed et levende eksempel på nettopp den kontakten Norges Biljardforbund håper skal utvikles mellom organisert idrett og fritidsmiljøer for å styrke rekrutteringen av spillere til biljardmiljøet, og for å gjøre biljard til en større idrett i Norge.

Klubben har slik sett blitt en foregangsklubb for andre klubber, og en klubb som forbundet har kunnet henvise til i sitt rekrutteringsarbeid og overfor andre som har ønsket å starte opp nye klubber.

Joachim Kvam er leder i Sætre, og har vært en drivkraft i denne sammenhengen. At en klubb bestående av kun juniorspillere kan stå frem på en slik fortreffelig måte er imponerende, og Norges Biljardforbund ønsket derfor under Biljardtinget 2008 å hedre Sætre Biljardklubb ved Joachim Kvam.

Joachim Kvam ble derfor tildelt et tinnkrus fra Hardanger Bestikk som symbol på den heder forbundet mener han fortjener. At Joachim nå også har stilt til valg, og blitt valgt inn i styret i Norges Biljardforbund er bare nok et eksempel på det engasjement han viser for idretten vår.

Norges Biljardforbund gratulerer Joachim Kvam og Sætre Biljardklubb med en solid innsats i denne perioden, og ønsker lykke til i videre klubbutvikling!

Hilsen Bernt Nilsen, leder av klubbstøtteutvalget


Joachim Kvam, Sætre Biljardklubb