• Vi gratulerer Tom Bjerke med status som elitespiller!
  • Nytt på rankingen for mai er en kolonne for poengsnitt. Den preliminære rankingen har nå to sider, hvor den ene er sortert på snittet så langt i 2008.
  • Excel-arkene er utstyrt med filtreringsmulighet. Ved hver kolonneoverskrift kan man klikke på pilen for å velge hva man skal filtrere på, f.eks. region, divisjon, kjønn, alderskategori (Veteran, Senior, Ungdom), klubb, osv.

    Hvis du ikke har Microsoft Excel, så anbefaler jeg at du laster ned OpenOffice.org og bruker "Calc" til å se på regnarket - funksjonaliteten er nær identisk med Excel.

    Listene er fortsatt delvis manuelt utarbeidet, og det kan forekomme feil, selv om poengutregningen nå er automatisk. Ta kontakt med resultater@ for å rapportere eventuelle feil.