Biljardting på Thon Hotell Triaden 3.-4. mai 2008

Følgebrev

Saksliste

Beretning og Regnskap del 1

Beretning og Regnskap del 2

Langtidsplan og Langtidsbudsjett

********************************

Innkalling

Påmelding- og hotelbestillingsskjema

Fullmaktskjema

Medlemstall i klubbene per 31.12.2007

Norges Biljardforbunds Lov