Som nevnt i terminlisten for 2008 har vi lagt inn en ekstra Open-turnering denne sesongen samlokalisert med treningsleiren for ungdom, som starter 23. juni.

Siden det nå er klart at STC er lagt til Mølleparken, vil altså den første norgescupen i 10-ball gå der, 21.-22. juni.

Påmeldingsfristen er utvidet til kl 18.00 onsdag 18. juni, og påmelding skjer via nett. Trekning foretas kort tid etter påmeldingsfristen, og det er som vanlig 1 døgns protestfrist etter at trekningen er lagt ut.

10-ball følger de ordinære pool-reglene, men med noen forskjeller. Her er en oppsummering av 10-ball-reglene:

 1. 10-ball er et spill med melding, hvor kulene skal treffes i stigende nummerrekkefølge (tilsvarende 9-ball).
 2. Den som putter 10-ballen med et gyldig støt vinner spillet. Hvis 10-ballen går i brekk, så regnes dette som seier, selv om det ikke er meldt.
 3. Kulene rackes slik. Alle andre kuler enn 1-ballen og 10-ballen skal legges opp tilfeldig, det er ikke lov å flytte på kuler fordi man ikke liker mønsteret e.l.
 4. Gyldig brekk krever at minste én objektball går i hull eller at fire objektballer treffer vant.
 5. Push-out gjelder etter samme regler som i 9-ball.
 6. Det er lov å melde safe etter vanlige pool-regler. Unntak: det er lov å putte 10-ballen med en safe (treffen må selvsagt være gyldig ihht. vanlige regler). I så tilfelle skal 10-ballen på plett.
 7. Hvis det senkes en ball i et ellers gyldig safe-støt, så velger innkommende spiller å ta støtet eller gi det tilbake til motstanderen (altså omtrent som i push-out, regel 9.6 Safety).
 8. Hvis meldt ball går i et annet hull en angitt, så velger innkommende spiller å ta støtet eller gi det tilbake til motstanderen (altså omtrent som i push-out, regel 9.6 Safety).
 9. Ikke-meldte kuler og kuler som går i et feilstøt (foul) følger 9-ball-reglene, unntatt 10-ballen.
 10. 10-ballen legges tilbake på plett ved feil (foul), push-out, dersom den går i hull utenom melding eller går av bordet.
 11. Ball i hånd er over hele bordet, som i 9-ball.

Se WPAs offisielle regler for 10-ball for de presise reglene.

Angående regel 9.6 Safety, så har vi i kommunikasjon med WPA fått klarlagt at det er en utilsiktet uklarhet her. Punkt 7 ovenfor er altså korrekt, selv om den engelske originalteksten i en strikt tolkning kan tyde på noe annet.