STED:
Bowling 1 på Strømmen Storsenter og Mølleparken Biljardsenter.

Dobbeltcup NM senior spilles delvis på Strømmen, delvis på Mølleparken. Enkeltcupen spilles på Strømmen. Ingen spillere trenger å flytte på seg i løpet av lørdag.

Spillested for NM damer annonseres etter trekning.

TID:
18.-20. april 2008

DELTAKELSE:
NM er åpent for alle forbundslisensierte spillere i alle fire divisjoner (elite, div 1, div 2 og div 3).
NM kvinner er åpent for alle forbundslisensierte damespillere i alle fire divisjoner .

KLESKODE:
Se gjeldende dresskode samt listen over godkjente klubbantrekk.

DISTANSE:
Distanse bestemmes tirsdag 15. april, samtidig med at trekning og tidsskjema foretas.

PÅMELDINGSFRIST:
Mandag 14. april kl. 24.00

SEEDING:
Seeding for begge NM foretas etter sist oppdaterte ranking som er offentliggjort på biljardforbundet.no idet trekning foretas.
Til dobbelcup skal det seedes som følger:
Inntil 16 påmeldte: 2
17-32 påmeldte: 4
33-64 påmeldte: 8
65 eller flere påmeldte: 16

Så fremt det lar seg gjennomføre vil mesterskapene avvikles lørdag og søndag, men ved behov vil også matcher avvikles fredag. Vi vil da anstrenge oss for å avvikle matcher mest med lokale spillere, men alle spillere må påregne å spille matcher fra og med fredag kl. 18.00. Tidsskjema annonseres på denne tråden, og enhver spiller er selv ansvarlig for å stille til match innenfor de annonserte tidsfristene.

NM kvinner knyttes også opp mot et rekrutterngsprosjekt, hvor målsetningen er å rekruttere spillere fra årets NUM inn i det organiserte biljardmiljøet. Innledende spill i NM damer vil derfor kunne få et annet oppsett enn hva det ordinære turneringsreglementet tilsier. Dette vil også annonseres senest onsdag 16.april, og i så tilfelle resultere i en del matcher fredag kveld. Sluttspillet i NM damer vil følge det ordinære turneringsreglementet.

Vi henviser for øvrig til turneringsreglementet gjeldende for alle turneringer som eies av Norges biljardforbund.

TURNERINGSLEDERE:
Stein Unsgård (på Strømmen Storsenter) 98 29 44 33
Bernt Even Nilsen (på Strømmen Storsenter) 99 70 24 52
Egil Arne Sørensen (på Mølleparken Biljardsenter) 46 93 66 35

VI ØNSKER ALLE DELTAKERE LYKKE TIL!!!