Legemiddelet  brukes for stimulering av follikkelutvikling ("eggmodning") hos kvinner med uttalt LH- og FSH-mangel.  Det inneholder stoffet lutropin alfa, som hører inn under dopinglistas gruppe S2. Hormoner og relaterte substanser.     

Fritaksreglene her i Norge er nå endret slik at det er en nedre aldersgrense på 15 år når det gjelder innsending av fritaksdokumentasjon. For svært mange, uavhenig av alder, er det tilstrekkelig at legemiddelbruken dokumenteres i legejournalen på vanlig måte. Utøvere som deltar i internasjonalt arrangerte konkurranser må følge reglene i sitt internasjonale særforbund.

Antidoping Norge oppdaterer kontinuerlig en liste over legemidler som inneholder stoffer på dopinglista og som selges i Norge. Du finner denne legemiddellista under dopinglista på www.antidoping.no.

Hilsen Hilde Jenssen
Antidoping Norge