I februar ble dresskoden oppdatert av styret v/Turneringsutvalget.

Det er ingen innskjerpinger i reglementet, men det er noen tillempninger og noen presiseringer.

Vi beklager at oppdateringen ikke har blitt publisert før nå.