Bilder og referat kan sendast til katrine@biljardforbundet.no. Husk å fortelle meg kven som er på bilda.

-Grotla-