Precis som vår Generalsekreterare redan har berättat om på NB’s nettsida så har jag av styrelsen erbjudits att jobba som landslagstränare för NB’s samtliga landslag – ett erbjudande som jag med glädje och entusiasm har tackat ja till. Från och med den 1. januari detta år har jag nu tillträtt min nya funktion och det är med anledning av detta som jag för första gången sedan jag började att arbeta för NB nu "tar bladet ifrån munnen" offentligt.

Som en del av er känner till har jag under årens lopp coachat Danmark, Schweiz, Sverige, Ukraina och Österrike internationellt och har dessutom under kortare eller längre tidsperioder, vid enstaka eller ett flertal tillfällen, tränat landslag för Finland, Frankrike, Ryssland och Tjeckien. I tillägg har jag också fungerat som tränare för enskilda spelare på alla olika nivåer, inklusive professionella utövare, något som jag hoppas kunna göra också i fortsättningen. Jag har också jobbat som professor vid NUPESU i Ukraina, blivit utbildad som tränare genom Billiard Congress of America i USA och Bundesanstalt für Leibeserziehung i Österrike, och är som så kallad "EPBF Head Coach" ansvarig för EPBF’s utbildningssystem och själva utbildningen – jag har hitills utbildat mer än 100 instruktörer och omkring 20 tränare i deras regi.

För att kunna tacka ja till jobbet som landslagstränare för NB’s alla landslag har jag naturligtvis tvingats lämna besked till Österrike att jag inte längre står till deras förfogande. Jag har varit landslagstränare för Österrike under fyra år (2003-2007) och under den tiden har "vi" vunnit totalt 35 medaljer vid EM (14 guld, 7 silver och 14 brons) fördelat på 13 spelare, respektive 7 medaljer på VM (2 guld, 1 silver och 4 brons) fördelat på 5 spelare. Jag lämnar alltså ett av Europas bästa landslag bakom mig – ett beslut som naturligtvis inte är så helt utan. Å andra sidan får jag ta mig an ett landslag där det finns gott om traditioner i dessa sammanhang och där jag har stark tro på att vi tillsammans kan ta oss tillbaka till toppen igen! Att vi har en utmaning framför oss torde stå klart, men det är ju vad idrett handlar om och den som inte vågar anta utmaningar blir aldrig en vinnare!

Som ett första arbete har jag nu kartlagt vårt förråd av spelare inom alla de olika kategorierna: U16, U18, U21, Kvinner, Menn, Veteraner och Rullestolsbrukere. Som grundprincip anser jag att om NB kan tänkas nominera fyra spelare i en kategori till ett EM, så borde ett landslag bestå av dubbelt så många, det vill säga 8 spelare. Det är i första rummet dessa 8 spelare som skall bjudas in när vi har samlingar. Av olika anledningar förekommer det dock ganska ofta att den ena eller andra spelaren inte kan delta i en samling, eller att en spelare inte klarar av att möta de förväntningar som ställs. Det är i sådana lägen väldigt viktigt att det finns andra spelare, som på kort varsel kan ställa upp vid ett enstaka tillfälle, eller kanske till och med ersätta den spelare som inte längre klarat att försvara sin position som landslagsspelare. Av denna anledning har jag nominerat ett "B-lag" som är lika stort som "A-laget", och tanken är alltså att dessa spelare också skall erbjudas i stort sett samma träningsmöjligheter!

Jag har preliminärt nominerat 8+8 spelare i kategorierna U16, U18, Menn och Veteraner, liksom 4+4 spelare i kategorin Kvinner. Vad gäller våra ungdomar så saknar jag i skrivande stund födelsedata på ett ganska stort antal, varför kategorin U21 ännu inte innehåller tillräckligt många spelare för att fylla både ett A- och ett B-lag. I kategorin Rullestolsbrukere har vi ju så långt bara en enda spelare, varför min uppgift i detta sammanhang förvisso är ganska enkel, om än mindre tillfredsställande.

Alla de nomineringar som jag nu företagit är i allra högsta grad preliminära. Jag har så långt inte hunnit med att granska alltför många spelare av de som nu blivit nominerade, och långt färre av de som ännu inte återfinner sitt namn på min lista. Nomineringarna bygger framförallt på rankingen ifrån 2007, och som ni alla vet är det ju inte alltid som en ranking faktiskt också visar vilka spelare som är bäst!

Att bli nominerad till ett landslag är ingen rättighet. Att vara med i ett landslag är heller inte någon skyldighet. I stället är en nominering till ett landslag att betrakta som ett bevis på ett kunnande, en belöning för ett stort stycke arbete gott utfört, liksom ett hedersuppdrag! Det är emellertid viktigt att komma ihåg att ett landslagsuppdrag innebär ett ansvar, en uppoffring och ett ganska stort antal förpliktelser. Faktum är att det är mycket svårare att behålla en position som landslagsspelare än vad det är att bli nominerad i det första läget.

Med detta som bakgrund ber jag nu alla spelare som blivit nominerade att ta kontakt med mig snarast och hjälpa mig med att fylla ut ett antal luckor i den information som jag har till förfogande.

I detta sammanhang är det också viktigt att du som spelare klart uttalar om du överhuvudtaget är intresserad av att ingå i ett landslag, oavsett om du nu blivit nominerad i A- eller B-landslaget.

Om du inte blivit nominerad, men anser att du borde ha varit det, och om du hemskt gärna vill få denna chans, skall du också kontakta mig.

Så snart jag har varit i kontakt med alla spelare, samlat in all information som jag ännu saknar, och alla spelare har berättat om hur de ser på sin nominering, kommer jag att justera min lista.

Jag har valt att publicera detta på vår hemsida eftersom jag förmodar att informationen är av allmänt intresse, men också eftersom jag just nu inte har kontaktadresser till alla enskilda spelare. Så fort som vi har etablerat kontakt med varandra, och förutsatt att en spelare i fråga vill vara med i landslaget, kommer vi att ha en direkt kommunikation!

Därefter börjar det verkliga jobbet, både för mig och för er. Beroende på hur mycket som NB’s budget kan tillåta, kommer jag att arrangera ett antal träningssamlingar, liksom också åtminstone ett träningsläger (ett sådant har redan planerats för våra ungdomar). I tillägg till detta kommer jag att erbjuda PAT-tester runt om i landet – på alla olika nivåer!

Mer om allt detta senare dock – vi tar ett steg i taget! Jag ser fram emot att bli kontaktad snarast möjligt och hoppas att detta bara skall vara det första steget på väg emot ett långt och framgångsrikt samarbete!

Kontakta mig via: jorgen@biljardforbundet.no, Senast: 31. januari, 2008

Jörgen Sandman

Ungdom U16

A B

Fagerli Larsen Sturla

Engan Mats

Fagerli Larsen Vegard

Engeberg Martin

Falch Fiveltun Svein M

Engeberg Mats

Kvammen Kristoffer

Espeland Chris Inge

Kvellestad Nikolai

Kvammen Kristoffer

Mindrebøe Kristoffer

Stene Erik

Vassli Marius

 

Wolff Steffen

 

Ungdom U18

A B

Bagherzadeh Amir Abbas

Asghar Ali

Eikeskog Trond Kenneth

Drøsdal Bjørnar

Førde Fredrik

Kvaal Pedersen Fredrik

Gundersen Michael

Kvam Joachim

Lorentzen Wilhelm Røsholdt

Kverhellen Håvar

Rottem Dahle Martin

Moen Thomas

Schjetne Mats

Rønneseth Øystein

Ødegård Petter

Torgersen Raymond

Ungdom U21

A B

Fjæran Thomas

 

Hatlem Odd Helge

 

Larsen Trond Andre

 

Mæhlum Sebastian

 

Pedersen Per Henrik

 

Wibe Lars

 

Obs! Jag saknar födelsedata på följande ungdomar! Jag har därför inte kunnat placera dem i den kategori där de hör hemma, och därför heller inte kunnat ta ställning till om de eventuellt preliminärt borde har vart nominerade i A- eller B-lag:

Erlandsen Petter

Holdhus Kenneth

Monsen Kristian

Feten Daniel

Horne Kay Robert

Nygaard Alexander

Fiksdal Aleksander

Jensen Tommy Bjørsvik

Torvund Tom

Grady Niklas Østby

Jønsson Jønz

Varlid Endre

Hansen Kai

Kindem Eirik

Walland Håkon

Hatlem Kent Rune

Kringler Sverre

 

Hatlem Martine

Marken Joakim

 

Rullestolsbrukere

A

Bendiksen Kenneth

 

Kvinner

A B

Christiansen Martine

Ingebrigtsen Christine

Helvik Ine

Jacobsen Camilla

Herland Iselin

Kibsgård Thea Rannie

Kjørsvik Line

Stinesen Sri Pustini

Menn

A B

Bjelland Malvin

Engebakk Tron

Bratbergsengen Rune

Haugen Joakim

Hagen Henrik

Havnvik Martin

Johannessen Christian

Hodnebrog Per Yngvar

Kristiansen Vegar

Kraft Ronny

Lysholm Roger

Ringen Svein

Oldervik Ronny

Ullah Matey

Schjetne Mats B

Wolff Tommy

Veteran

A B

Amundsen Stein

Bernhardsen Hans Gunnar

Andersen Espen M.

Blidensol Vidar

Arnesen Jan Morten

Ellingsen Johnny O.

Farinetti Robert

Kofoed Jan Atle

Grønlie Robert

Skjaldarson Thor

Jensen Rolf

Strandhus Bjørn

Johannessen Christian

Sørensen Egil Arne

Riiber Lars Harald

Øyen Jan Terje