OBS! Denne siden er forlengst utdatert, søk i lisensregisteret istedenfor!


Listen er sortert på siste etternavn og deretter fornavn. Hvis du f.eks. heter Ola Andersen Nordmann, så vil du finne deg selv igjen under "N". Dersom du har blitt feilkategorisert, f.eks. som ungdom når du er født i 1989 eller tidligere, ta kontakt med forbundskontoret (se epostadressen helt nederst på denne siden).