• Forbundet har fra 1. januar ansatt Jörgen Sandman som landslagstrener. Allerede før han formelt begynte i jobben avholdt han to landslagssamlinger, en for juniorer og en for damer. Han har langt på vei gjort klart for landslagsgrupper. Han jobber også mot fritidsklubber og nyrekruttering. Og han har sørget for muligheten for et Nordic Challenge med 14 sendinger på TV, i alle de fire nordiske landene (Sendestart 1. sept).
  • Forbundet har i perioden fortsatt arbeidet med flerforbundsavtalen (FFA), og nå sist har det tilkommet sponsorkontrakter med Sparebank1 Forsikring og Thon Hotels.
  • Vi har invitert til og gjennomført et dugnads- og idémøte på Ullevål, som signaliserer en åpen dialog med klubber, salongeiere, foreldre og enkeltpersoner i biljardmiljøet.
  • Selv om flere klubber sliter med frivilligheten, lokale aktiviteter og vanskelig anleggssituasjon, registrerer vi positiv utvikling i flere klubber. Vi ønsker spesielt å trekke fram følgende: Arctic, Brygga, Jarseng, Jæren, Kongsvinger, Kristiansund, Moss, Strømmen, Svithun og Sætre.
  • Til tross for nedgang i aktiviteten fra 2005-sesongen til 2006-sesongen (ca. 15% færre starter), usikkerhet i forbindelse med salongsituasjonen i region øst, lavere deltakelse i vest og midt, var det bare drøyt 5% færre starter i 2007-sesongen. 2007-sesongen hadde derimot flere starter enn 2002- og 2003-sesongene, men sammenliknbare tall med 2000-, 2001- og 2004-sesongene. Det er dermed ikke noe grunnlag for å hevde at endringer i systemene har hatt stor innvirkning på deltakelsen.
  • Nyrekruttering av spillere ser ut til å ha fungert i 2007; 74 spillere i divisjon 3 pluss en håndfull i andre divisjoner deltok for første gang i denne sesongen. I tillegg har ungdomsaktiviteten hatt en svak økning i forhold til antallet startende (fra 28% til 29%, når snooker, veteran-NM, junior-NM + Yalin Juniorliga, og NM kvinner er medregnet).
  • Mange spillere i 3., 2. og 1. divisjon har benyttet seg av muligheten til å spille i høyere divisjoner, og spesielt har Open-turneringene vært en suksess. Aldri før har så mange kjempet om topplasseringene i eliteturneringene.

Hilsen Rolf Jensen (Sportssjef) og Jan Ingvoldstad (Turneringsansvarlig)