Generelt

Følgende fungerer på samme måte som i 2007-sesongen:

 • Ingen utøver kan delta i turneringer som arrangeres for divisjoner lavere enn den man selv tilhører.
 • Opprykk til nærmeste høyere divisjon skjer automatisk i det øyeblikk en utøver oppnår de nødvendige antall rankingpoeng.
 • Opprykksgrensene er uendret:
  Ny divisjonPoenggrense
  2. divisjon1 000 poeng
  1. divisjon2 000 poeng
  Elite3 500 poeng
 • En turnerings totalverdi eller kvalitet avgjøres av antallet deltakende utøvere og deres respektive spillerverdi (basert på divisjonstilhørighet og PAT-resultat).
 • Rankingpoeng baseres på turneringsresultater slik at turneringer med høyere totalverdi gir flere rankingpoeng til deltakerne.
 • Systemet vil evalueres basert på de erfaringer som gjøres i løpet av sesongen. Mindre justeringer kan forekomme i løpet av sesongen, men evt. omfattende justeringer vil vente til slutten av sesongen.

Følgende fungerer annerledes enn i 2007-sesongen:

 • Istedenfor å benytte en rekke forskjellige poengtabeller brukes det nå en matematisk formel for å regne ut antallet rankingpoeng man får for de forskjellige oppnådde plasseringer i hver enkelt turnering.
 • Uavhengig av divisjon kan alle spillere telle syv - 7 turneringer totalt for det siste året inn i sine rankingpoeng.
 • Uavhengig av divisjon får alle spillere samme antall rankingpoeng for samme plassering innen samme turnering.
 • Forskjellen i rankingpoeng for dårlige plasseringer og gode plasseringer innen samme turnering er øket. I de fleste tilfeller medfører dette færre poeng for en sisteplass i turneringen.
 • Antallet rankingpoeng man får ut av små og mellomstore turneringer er øket kraftig for å redusere forskjeller mellom regioner.
 • Det gis ekstra rankingpoeng ved deltakelse i høyere divisjoner. Dette medfører at spillere fra lavere divisjoner, som kan spille i flere turneringer, får et mindre fortrinn framfor spillere i høyere divisjoner som kan spille færre turneringer, samtidig som at det gjøres ekstra attraktivt å konkurrere på høyt nivå.
 • Man får færre poeng for deltakelse i EuroTour enn tidligere, og det gis ikke poeng til dårligere enn 65. plass.

Følgende er uferdig:

 • Divisjonsskifte: nye poenggrenser og retningslinjer
 • Hjelpeverktøy for spillere og turneringsledere for å beregne rankingpoeng

Ved første øyekast kan det se ut som at spillere i høyere divisjoner har trukket et kort strå her. Derfor vil vi påpeke følgende:

 1. Alle teller samme antall turneringer. Før hadde elitespillerne over 20% færre tellende turneringer enn divisjon 1-spillere.
 2. Det er mest poeng å hente i de turneringene hvor elitespillerne deltar, det går ikke uten videre for f.eks. en god divisjon 1-spiller å valse seg fram til en topplassering på listene.
 3. EuroTour vektes ikke så mye i de dårlige plasseringer.

Individuell poengverdi (spillerverdi)

Spillere bidrar med følgende individuelle poeng til en turnerings totalverdi, avhengig av divisjon og PAT-score.

Divisjon 3
PAT start
Divisjon 2
PAT 1
Divisjon 1
PAT 2
Elite
PAT 3
<600600-799≥800<600600-799≥800<600600-799≥800<550550-699700-849≥850
12345678910111213

Dersom en utøver i en gitt divisjon har prestert mer enn 600 poeng på et PAT-nivå høyere enn det som tilhører utøverens divisjon, så får vedkommende maksimum individuell poengverdi innenfor sin divisjon.

Dersom en utøver i en gitt divisjon har prestert mindre enn 600 poeng på PAT innenfor sin divisjon, eller ikke har gjennomført PAT-test på egen divisjons PAT-nivå eller høyere, så får vedkommende minimum individuell poengverdi innenfor sin divisjon.

Detaljert forklaring

En utøver som tilhører Divisjon 3 bidrar med følgende individuelle poeng til en turnerings totalverdi:

 • 1 poeng om denne har prestert mindre enn 600p på PAT Start, eller ikke har gjennomført noen PAT-test.
 • 2 poeng om denne har prestert mer enn 600p på PAT Start
 • 3 poeng om denne har prestert mer enn 800p på PAT Start

En utøver som tilhører Divisjon 2 bidrar med følgende individuelle poeng til en turnerings totalverdi:

 • 4 poeng om denne har prestert mindre enn 600p på PAT 1,bare har blitt testet i PAT Start, eller ikke har gjennomført noen PAT-test.
 • 5 poeng om denne har prestert mer enn 600p på PAT 1
 • 6 poeng om denne har prestert mer enn 800p på PAT 1

En utøver som tilhører Divisjon 1 bidrar med følgende individuelle poeng til en turnerings totalverdi:

 • 7 poeng om denne har prestert mindre enn 600p på PAT 2, bare har blitt testet i PAT 1 eller PAT Start, eller ikke har gjennomført noen PAT-test.
 • 8 poeng om denne har prestert mer enn 600p på PAT 2
 • 9 poeng om denne har prestert mer enn 800p på PAT 2

En utøver som tilhører Divisjon Elite bidrar med følgende individuelle poeng til en turnerings totalverdi:

 • 10 poeng om denne har prestert mindre enn 550p på PAT 3, bare har blitt testet i PAT 2, PAT 1 eller PAT Start, eller ikke har gjennomført noen PAT-test.
 • 11 poeng om denne har prestert mer enn 550p på PAT 3
 • 12 poeng om denne har prestert mer enn 700p på PAT 3
 • 13 poeng om denne har prestert mer enn 850p på PAT 3

Turneringens totalverdi

Turneringens verdi brukes kun til mellomutregning i formelen for å beregne rankingpoeng per plassering, og sier noe om hvor mye man vil få for en førsteplass.

C
Koeffisient for turneringens verdi, avhengig av divisjon.
Divisjon 2 og 3:
C = 40
Divisjon 1 og EuroTour:
C = 50
Divisjon Elite:
C = 60
D
Antall deltakere i turneringen
IPV
Gjennomsnittlig individuell poengverdi
P
P = 0,45. Potensen brukes for å redusere forskjellene mellom turneringer med forskjellig antall deltakere, samt reduserer poenginflasjon.
T
Totalverdi

Formel for utregning av verdien

Denne vises her kun for spesielt interesserte som ønsker å vite detaljene i hvordan rankingpoengene faktisk beregnes.

T = D + ( C * ( D * ( IPV + 5 )) ^ P)

Totalverdi = antall deltakere + ( koeffisient * antall deltakere * (IPV + 5)) ^ 0,45

Formelen er basert på evaluerende sammenlikning med et utvalg turneringer fra 2007.

Rankingpoeng

Siste plass får poeng lik antall deltakere i turneringen.

Øvrige plasseringer får poeng avhengig av antallet plasseringstrinn og i direkte forhold til totalverdien. Med D deltakere og PT plasseringstrinn får 1. plass D + T * (PT - 1)/PT poeng. Neste plasseringstrinn får D + T * (PT - 2)/PT poeng, og tilsvarende helt ned til nest siste plasseringstrinn, som får D + T/PT poeng.

Eksempel

Turnering med totalverdi 70 og 9 deltakere. I denne turneringen er det totalt 7 plasseringstrinn (1. plass, 2. plass, 3. plass, 4. plass, 5. plass, 7. plass og 9. plass).

D = 9
T = 70
PT = 7

1. plass: 9 + 70 * (7 - 1)/7 = 9 + 70 * 6/7 = 9 + 60 = 69 poeng
2. plass: 9 + 70 * (7 - 2)/7 = 9 + 70 * 5/7 = 9 + 50 = 59 poeng
3. plass: 9 + 70 * (7 - 3)/7 = 9 + 70 * 4/7 = 9 + 40 = 49 poeng
4. plass: 9 + 70 * (7 - 4)/7 = 9 + 70 * 3/7 = 9 + 30 = 39 poeng
5. plass: 9 + 70 * (7 - 5)/7 = 9 + 70 * 2/7 = 9 + 20 = 29 poeng
7. plass: 9 + 70 * (7 - 6)/7 = 9 + 70 * 1/7 = 9 + 10 = 19 poeng
9. plass: 9 + 70 * (7 - 7)/7 = 9 + 70 * 0/7 = 9 + 0 = 9 poeng