Tema: Hvordan skulle forbundet sett ut om vi startet på nytt?

Alle som kan noe om biljard og som har en mening om hvilken vei forbundet skal ta videre er invitert. Klubber, spillere, foreldre, salongeiere, forhandlere m.fl.

Program: Fremmøte på Ullevål Stadion lørdag 8. desember kl 1000-2000. Innledning og diskusjoner i plenum og grupper. Felles lunsj og avsluttende middag.

Påmelding til biljard@biljardforbundet.no så fort som mulig innen 3. desember. Påmeldingen merkes "Påmelding Idedugnad" i emnefeltet. Oppgi navn, e-post, mobilnummer og tilknytning til bilardsporten.

Spørsmål? Kontakt forbundskontoret v/Tine (tine@biljardforbundet.no / 21029765 / 93441380)