Odningen videreføres. Søknad på klubben online, som i fjor. Klubbenen kan søke i perioden 24. sept -  23. november.  Mer info kommer.

For biljardklubbene gjelder ordningen nyinnkjøp av bord, baller og duk. Inn til 1/3 av veiledende pris kan innvilges i støtte.

Utstyr kjøpt i hele 2007 er tilskuddsberettiget.