Norges Biljardforbunds styre vedtok i styremøte 13. september følgende, gjeldende fom 24. september 2007

  1. Spillere med lisens for klubber som har gammel gjeld (mer enn 3 mnd) til Norges Biljardforbund får ikke starte i turneringer arrangert av Norges Biljardforbund og/eller våre medlemsklubber inn til gjeld er gjort opp (registrert innbetalt på konto), eller det er inngått skriftlig avtale om nedbetaling. Startnekten gjelder også all deltagelse i internasjonale turneringer og mesterskap og vil kunne få konsekvenser for uttak til landslag.
  2. Spillere med utestående eliteavgift fra 2006 og tidligere, har fortsatt startnekt til gjeld er gjort opp.
  3. Spillere som av annen grunn har gammel gjeld til forbundet gis mulighet til å gjøre opp for seg innen utgangen av 2007, før eventuelle tiltak som startnekt iverksettes.

Klubber med gammel gjeld til Norges Biljardforbund 

  1. Aker
  2. Færder
  3. Lillehammer
  4. Molde  
  5. Tromsø

Listen oppdateres regelmessig. For mer info, kontakt forbundskontoret v/Tine.