Norges Biljardforbund presenterer her et brev fra Akershus Idrettskrets som har gått ut til samtlige registrerte idrettslag i dette fylket. NB oppfordrer alle sine klubber til å se på hvilke tilbud idrettskretsen har, og sende sine medlemmer på disse kursene. Klubber fra andre fylker oppfordres til å ta kontakt med egen idrettskrets for å finne tilsvarende kurs i sin region!

Bernt Even Nilsen, Klubbstøtteutvalget

 

Akershus Idrettskrets                                                   21.08.2007

 

AKERSHUS IDRETTSKRETS ØNSKER VELKOMMEN TIL TIDENES KURS-HØST! 

AIK har gleden av å kunne tilby en rekke spennende kurs denne høsten. Her er det noe for enhver smak, både for:

* Ledere

* Trenere

* Tillitsvalgte

* Foreldre

* Utøvere

Ofte glemmer man å tenke på utøverne som potensielle kursdeltakere. Men mange utøvere vil nok ha stor glede av faglig påfyll på områder som:

* Kosthold

* Styrketrening

* Utholdenhetstrening

* Idrettspsykologi

En fullstendig kursoversikt finner dere her:

http://www.nif.idrett.no/akershus/files/{328B592A-1724-4358-9344-3CE6D46EF61A}.pdf

(Her kan dere klikke dere inn og lese mer om hvert enkelt kurs)

Grip sjansen - meld deg på kurs allerede i dag!!!

Vennlig hilsen

HELEN KYHEN

Akershus Idrettskrets

www.idrett.no/akershus/