Postadresse:

Gjeble Pederssønsgate 13

Telefon:

466 97 989

E-postadresse:

sundappen@gmail.com

Hjemmeside:

Kommer snart

Leder:

Tom Sunde

Turneringsansvarlig:

 

Sportsansvarlig:

 

Rekrutteringsansvarlig:

 

Spillested:

Kong Oscar, Kong Oscarsgate 45, 5017 Bergen.
Tlf: 55 32 68 01.

Annet: