Innbydelse | SeedingsgrunnlagPåmeldteForum | Trekning

NM Damer og NM Senior blir arrangert av Trondheim Biljardklubb.

Utdeling av kongepokal til vinnar av NM Damer og NM Senior.

Arena:
Trondheim Biljardcenter (TBC), Vestre Rosten 61, Heimdal
 + Ope torsdag kl. 16.00-23.00 og fredag kl. 13.00 - 24.00 for trening.
 + Parkering utanfor. Øvre del av parkering til City Syd kan også nyttast.
 + Dei serverer enkle rettar som pizza og baguettar.

Fredag 31. august
Spelestart kl. 18.00 - gjeld NM Damer. Deltakarra i NM Senior må også påregne å starte denne kvelden, og henvises til trekning og beskjed gitt på forum. Lokale oppgjer prioriteres. Alle kampar på TBC.
Lørdag 1. september
Spelestart TBC kl. 09.00, Dora kl. 10.00.
Søndag 2. september
Alle kampar på TBC.
Spelestart kl. 10.00 - 1/8-delsfinalar.
Spelestart kl. 12.00 - kvartfinalar.
Spelestart kl. 14.00 - semifinalar.
Spelestart kl. 16.00 - finalar (damer & senior).
(Med deltakelse i begge finalar, startar damefinalen umiddelbart etter seniorfinalen.)