Spillere

Junior 1: Sebastian Mæhlum

Junior 2: Uttak rett etter NM på Hyllestad

Gutt 1: Mats Schjetne

Gutt 2: Uttak rett etter NM på Hyllestad

Uttak av den siste juniorspilleren og den siste guttespilleren gjøres av sportsutvalget etter innstilling fra juniortrener Torstein Wik.

Spillerne får to disipliner hver i egen klasse. I tillegg vil tre av spillerne representere Norge i lag for junior. Uttak til dette gjøres på stedet.

Alle spillere får dekket startavgifter, flyreise, transport flyplass-hotell og hotell m/fullpensjon i 4-mannsrom.

Sebastian Mæhlum og Mats Schjetne er påmeldt til VM-kvalifisering, som spilles på slutten av mesterskapet.    

Ledere

Det vil reise 1-2 ledere med troppen til EM. Disse får dekket flyreise, transport flyplass-hotel, hotell m/fullpensjon (Dobbeltrom hvis to ledere), samt 250 kr/døgn i ekstra diettpenger.

Uttak av ledere gjøres av sportsutvalget rett etter NM på Hyllestad. Ledere velges blant egnede og villige kandidater, med knytning til aktuelle spillere. Interesserte melder seg selv til Sportsutvalget ved sportssjef Rolf Jensen (sportsjefbiljard@hotmail.com/96221128).

 

08.06.2007 Rolf Jensen, Sportsjef