Roy Steffensen meddelte styret i e-post av 17. mai at han ønsket å trekke seg fra styret av jobbmessige grunner. Styret valgte i styremøte 25. mai å innvilge søknaden.

Førstevara Robert Lepsøe ønsket om mulig å ikke å ikke rykke opp på fast styreplass. Andrevara Ali Nael sa seg villig til å rykke opp til fast styreplass.

Det ble ansett som viktig å raskt få på plass en sterk og tilstedeværende sportssjef. Styret besluttet at Rolf Jensen skulle ta over som sportssjef og at Ali Nael skulle gå inn som Styremedlem Marked.