Strømmen Biljardklubb ønsker velkommen til NM i pool for veteran.

Det skal spilles tre disipliner på én helg, og som arrangør gleder vi oss til en flott helg med idrettsprestasjoner på høyt nivå, til tette matcher med høy spenningsfaktor, og til å dele ut premier til stolte Norgesmestere og øvrige medaljevinnere.

 • Arrangement: NM i 8-ball, 9-ball og 14.1 for veteraner
 • Dato: 15-17. juni 2007
 • Spillested: Bowling 1, Strømmen Storsenter, Støperivn. 5, 2010 Strømmen
 • Turneringsledere: Bernt Even Nilsen (99 70 24 52) og Stein Unsgård (98 29 44 33)
 • Hvem kan delta: Veteranspillere i alle divisjoner, tilhørende norsk klubb, krav om ordinær lisens (Født 1967 eller tidligere)
 • Ranking: Turneringen gir ikke rankingpoeng for nasjonal ranking. Turneringen gir rankingpoeng for egen veteranranking.
 • Distanse: Distanse og turneringsform (dobbeltcup/pulje) vurderes etter påmelding.
 • Startavgift: Kr. 300 pr spiller pr disiplin man melder seg på i. Bindende påmelding.
 • Premier: Av startavgiftene går 2/3 tilbake i pengepremier.
 • Dresskode: http://www.biljardforbundet.no/index.asp?id=24719
 • Påmeldingsfrist: Mandag 11. juni kl. 24.00!
 • Påmelding skjer elektronisk på Biljardforbundets hjemmeside. Behov for hjelp? Kontakt turneringsleder.

Norges Biljardforbund har i dette tilfellet åpnet for at turneringsform og distanser kan avvike fra normalen, og at dette fastsettes etter at påmeldingen er lukket, slik at det på best mulig vis sikres en kvalitet på matchene gjennom valg av distanse og antall matcher som skal avvikles. Turneringsform og distanse vil derfor opplyses om sammen med kampoppsett sent tirsdag 12. juni.

Det vil bli vurdert hvorvidt de tre disiplinene spilles parallelt, slik at den enkelte spiller får minst mulig ventetid i løpet av helgen, men dette vurderes kun dersom dette vil bidra til flere matcher pr spiller og/eller høyere distanser i hver match.

Videre vil det kunne være behov for å avvikle matcher fredag 15. juni. Dette vil i så fall berøre spillere tilhørende Oslo og Akershus, og vil bli offentliggjort sammen med øvrig trekning på Biljardforbundets hjemmeside og på forumet tirsdag 12. juni.

Vi ønsker alle velkommen, og lykke til!

På vegne av Strømmen Biljardklubb, Stein Unsgård og Bernt Even Nilsen