Det ble på forbundets ekstraordinære ting 30. mars valgt følgende nye styre:

 President  Knut Kvaal Pedersen  (Stavanger)
 Visepresident Marked  Rolf Jensen  (Oslo Biljard1)
 Visepresident Sport  Roy Steffensen  (Christiania)
 Styremedlem Turnering  Jan Ingvoldstad  (Oslobiljard1)
 Styremedklem Klubbstøtte  Bernt Nilsen  (Strømmen)
 Styremedlem Utdanning  Stien Unsgård  (Strømmen)
 Styremedlem Anlegg  Camilla Jacobsen  (Moss)
 Styremedlem Informasjon  Katrine Grotle  (Fjordane)
 Varamedlem  Robert Lepsøe  (Os)
 Varamedlem  Ali Nael  (Oslo)