Mesterskap for skoler og ungdomsklubber

Mange skoler og ungdomsklubber har biljardbord som er i flittig bruk. Norges Biljardforbund ønsker i samarbeid med Biljardexperten Norge A/S

• Å øke kunnskapen om biljard som idrett blant ungdom
• Å høyne nivået på biljardaktiviteten i skolen og ungdomsklubbene
• Å skape interesse blant ungdom for biljard som konkurranseidrett
• Å gi kunnskap om viktigheten av å behandle og vedlikeholde utstyret riktig

Biljard er ikke bare en fritidsaktivitet, men også en meget spennende idrett som i 1998 fikk olympisk anerkjennelse. Biljard spilles som organisert idrett i 120 land fordelt på alle fem verdensdeler.

Konkurransen
Hver skole/ungdomsklubb kan delta med ett lag i hver klasse i finalen som går i Oslo 14.-15. april. Hvert lag består av tre spillere og disiplinen er 8-ball. Det konkurreres i fire klasser og ungdommene kan ikke tidligere ha løst ordinær konkurranselisens.

Skolene/klubbene oppfordres til å arrangere lokale kvalifiseringer. Forbundet vil på forespørsel være behjelpelige, både med veiledning og opplegg for gjennomføring.

Deltakeravgiften i finalen er 200 kroner pr lag. Skoler/fritidsklubber som melder på lag i alle fire klasser betaler 700 kr.

Vinnerne får diplom og flotte premier sponset av Biljardexperten Norge A/S. Vinnerne får også anledning til å reise till Nordisk Ungdomsmesterskap i Sverige i april/mai.

Påmelding
Påmelding mailes/fakses/sendes på eget skjema til Norges Biljardforbund innen 25. mars. Deltageravgiften betales inn på kontonr 51460513484 og merkes NUM og skolen/klubbens navn. Et lag er påmeldt først når både innbetaling og skjema er mottatt av Norges Biljardforbund.

Det er skolen/fritidsklubbens ansvar å melde på lag. Påmeldingen er bindende. Om lag uteblir fra NUM vil ikke deltageravgiften tilbakebetales.

Reise og overnatting
Norges Biljardforbund har ikke anledning til å yte støtte til reise/opphold. Veitvet Ungdomssenter tilbyr gratis overnatting. Sovepose og liggeunderlag må medbringes, tilgang på dusj. Gode kommunikasjonsmuligheter. Reservasjon av plass til Arild Sørum tlf 93 06 38 73.

Konkurransebestemmelser
Turneringen er for ungdom som går på ungdoms- og videregående skole, og som ikke tidligere har spilt organisert biljard (dvs løst ordinær konkurranselisens).

Klassene er
• UG: Ungdomsskole Gutter (Gutter født i 1991 eller senere)
• UJ: Ungdomsskole Jenter (Jenter født i 1991 eller senere)
• VG: Videregående skole Gutter (Gutter født 1988 eller senere)
• VJ: Videregående skole Jenter (Jenter født 1988 eller senere)

Mix lag er tillatt, men regnes da som guttelag.

Hvert lag skal ha et lagnavn og bestå av tre spillere fra samme skole/fritidsklubb. Hver skole/klubb må ha en lagleder/kontaktperson for sine lag. Denne skal være myndig.

Bruk av alkohol er ikke tillatt. Dette gjelder under hele oppholdet, også reisen tur/retur hjemstedet. Bruk av røyk og snus er ikke tillatt i turneringslokalet.

Kontaktpersonen har ansvar for at deltakerne oppfyller alle krav.

Spørsmål?
Kontakt Norges Biljardforbund v/Jörgen Sandman, tlf 21029765, mob 92446195, jorgen@biljardforbundet.no.


 
Norsk Ungdomsmesterskap, REGLER 8-BALL

8-ball spilles med alle nummerballene, 1-15, og hvit køball. Nummerballene skal plasseres med hjelp av triangelen slik at den svarte 8´n ligger i midten (i den tredje radens midte) og  ballene 1-7 respektive 9-15 blandes med hverandre så mye som mujlig. Hvilken ball som ligger fremst i triangelen spiller ingen rolle, bare den skal ligge på fotprikken.

Den av spillerne som vinner trekningen velger hvem som skal gjøre det første støtet (sprengen). Som et resultat av sprengen må minst fire nummerballer berøre vant, eller minst en ball gå i hull. Om noen baller går i hull har den spilleren som gjorde sprengningen rett til å spille videre. Spillet går ut på at den som først kan senke enten ballene 1-7 eller 9-15 og deretter 8´n med et korrekt støt, vinner partiet. Etter sprengningen kan den spilleren som står for tur til å spille velge hvilken gruppe baller hun/han vil spille med.

Annonsering
Hver ball må meldes både med hensyn til nummer og i hvilket hull spilleren har til hensikt å senke den. Så lenge en spiller korrekt lykkes med å senke baller av sin egen gruppe, har denne rett til å spille videre. Dette gjelder også i situasjoner der motstanderens baller går i hull samtidig som spilleren korrekt senker en av sine egne.

Godkjent støt
Med unntak av sprengen (valgfri ball) og det første støtet etter sprengen, må spilleren alltid først treffe en ball fra sin egen gruppe (1-7 eller 9-15) med køballen, for at støtet skal være godkjent. Deretter skal en ball enten gå i hull eller treffe vant. Køballen skal alltid bli stående igjen på bordet. I forbindelse med det første støtet etter sprengningen er det tillatt at køballen først treffer hvilken ball som helst, med unntak av 8´n.

Foul/Feil
Når en spiller gjør seg skyldig i en foul går retten til å spille videre til motstanderen, som får ball i hand. Ball som senkes i forbindelse med en foul, uavhengig hvilken gruppe ballen tilhører, kommer ikke tilbake på bordet igjen.

Ball i hand
Når en spiller gjør seg skyldig i en foul får motstanderen ball i hand, og får da plassere køballen hvor hun/han vil på bordet.

Valg av gruppe
Den første nummerballen som senkes på en korrekt måte etter sprengningen avgjør hvilken gruppe av nummerballer (1-7 eller 9-15) som tilhører hvilken spiller.

Seier/Tap
En spiller taper partiet om hun/han
1. senker 8´n i forbindelse med en foul
2. senker 8´n i samme støt som den siste nummerballen fra egen gruppe baller
3. forårsaker at 8´n hopper av bordet
4. senker 8´n i et annet hull enn det som annonseres
5. senker 8´n før den står for tur
Den spilleren som først og korrekt lykkes med å spille 8´n i hull etter at hun/han har senket alle baller av sin egen gruppe, vinner partiet.
 


Påmelding Norsk Ungdomsmesterskap 2007


Skole/Ungdomsklubb:

Ønsker å melde på ett lag i hver av følgende klasser (sett kryss):

UJ: Jenter født i 1991 eller senere  UG: Gutter født i 1991 eller senere


VJ: Jenter født 1988 eller senere  VG: Gutter født 1988 eller senere


Kontaktperson:
E-post og tlf:


Lagsnavn UJ:

Spiller 1:

Spiller 2:

Spiller 3:

Lagsnavn VJ:

Spiller 1:

Spiller 2:

Spiller 3:

Lagsnavn UG:

Spiller 1:

Spiller 2:

Spiller 3:

Lagsnavn VG:

Spiller 1:

Spiller 2:

Spiller 3:

Oppgi om mulig navn og fødselsdato på alle spillerne. Kan alternativt ettersendes. 

Skjemaet mailes/sendes/fakses så snart som mulig og innen 25. mars til Norges Biljardforbund (biljard@biljardforbundet.no / Norges Biljardforbund, 0840 Oslo, 21029766)