Norges Biljardforbunds styre vedtok i styremøte 12. mars 2007 å stenge Jæren Biljardsenter. Kontrollkomiteen har med bakgrunn i stengingen bedt om en åpen høring om pilotprosjektet "Regionanlegg på Bryne".

Kontrollkomiteen invitererte i utgangspunktet til høring på Biljardhuset i Oslo fredag 30. mars, rett før det ekstraordinære tinget. Vi har imidlertid funnet det riktig å utsette høringen. Nytt sted, dag og tid vil bli annonsert når dette er klart.

Vennlig hilsen

Norges Biljardforbund

Rolf Jensen

Kontrollkomiteen