Norges Biljardforbunds styre vedtok i styremøte 11. desember 2006 følgende:

  1. Det innkalles til ekstraordinært forbundsting med valg av nytt styre som eneste punkt på dagsorden.
  2. Tinget legges til første eliteturnering i Oslo.

Bakgrunnen for vedtaket er uholdbart stort fravær fra flere styremedlemmer. Det gjør det vanskelig å gjennomføre beslutningsdyktige styremøter. Det har også store konsekvenser for den daglige driften ved at fagutvalg ikke fungerer.

Representasjon

På biljardtinget møter med stemmerett (§ 10, Representasjon på biljardtinget)

  1. Forbundsstyret
  2. Representanter fra klubbene etter tingets bestemmelse:

1-99 registrerte medlemmer: 1 representant. 100+ registrerte medlemmer: 2 representanter. (Medlemstall per 31.12, Idrettsregistreringen)

Fullmakt

Alle representanter medbringe fullmakt fra sin klubb. Denne skal være signert av leder i klubben. Det er ikke påmelding.

Reise

Reiseutgiftsfordeling vil bli benyttet. Reiseutgiftsfordelingen baseres på billigste fornuftige reisemåte tur/retur og fungerer slik at reisen skal koste like mye per representant, uansett geografisk tilhørighet. Billigste fornuftige reisemåte gjelder.

Vedlegg

  1. Fullmaktskjema 
  2. Oversikt over medlemstall i klubbene per 31.12.2006
  3. Valgkomiteens innstilling 

 

Vennlig hilsen

Norges Biljardforbund

Tine Heien Bjonge

Generalsekretær