En liten påminnelse først:

* I divisjon elite har man 7 tellende turneringer i løpet av

sesongen.

* I divisjon 1 og 2 har man 9 tellende turneringer.

* I divisjon 3 teller alle turneringer.

* For å kunne telle utenlandske turneringer, er man nødt til å ha

minst fire - 4 - tellende turneringer i norgescupen!

* Først når folk har spilt sine tellende turneringer vil ha et

oversiktsbilde over hvordan poengsystemet fungerer, ikke etter en

knapp firedel av løpet!

Jeg tror at en del av ståheien skyldes at det ovenstående er avglemt, noe som har bidratt til økt forvirring og irritasjon.

***************************

Så til endringene:

**********

* Poengsystemet

I korthet går justeringen ut på at ingen turneringer får ha en poengverdi høyere enn 1280 denne sesongen. Dette tilsvarer en turnering med 128 eller flere elitespillere. Konsekvensen er at man ikke lenger får veldig mange poeng for kun å delta i en større turnering. Justeringen er retroaktiv.

**********

* Presentasjon av rankinglistene

Endringene i presentasjonen av rankinglisten gjør at det nå er synliggjort at man har poeng fra EuroTour, men at disse er separat inntil man har 4 tellende norske turneringer. Spillere rangeres først etter poeng i norgescup, og ved evt. poenglikhet tas EuroTour og evt. PAT-score med.

Det kommer lister over topp 20 i hver region, slik at man kan se hvordan man stiller i forhold til andre spillere fra samme region.

I tillegg får vi separate lister for kvinner, menn og ungdom.

Fordi nytt datasystem ikke er helt klar ennå, så er det viktig at dere tar kontakt med oss og forteller dersom dere har blitt plassert som seniorspiller når dere egentlig skulle vært gruppert som ungdom eller veteran, eller om det er motsatt. Det kan også ha skjedd glipp som har gjort at kjønn er feilklassifisert.

Siden det også kan ha oppstått feil i individuelle resultater, er det viktig at dere ser gjennom de oppdaterte rankinglistene og sjekker at også resultatene stemmer. Fire feil ble oppdaget i den forrige listen, men ingen hadde gitt beskjed til forbundskontoret.

Si ifra til biljard@biljardforbundet.no, ikke forumet!

***************************

Vi håper at dette gjør at poengsystemet oppleves mer rettferdig og forståelig, og at vi nå kan fokusere på det som er viktig:

Å spille biljard, og ha det gøy samtidig!

***************************

Husk at den nasjonale rankinglisten ikke er alt det nye systemet dreier seg om, selv om den mot slutten av sesongen vil bli et verktøy for publisitet rundt sporten. Hvis noen har spørsmål eller synspunkter, send disse til biljard@biljardforbundet.no og turneringsutvalget@biljardforbundet.no, så vil vi som jobber med dette svare som best vi kan.

Vi følger også selvsagt kontinuerlig med på hvordan systemet spiller seg ut i praksis, og nå må vi gi dette tid til å virke.

Mot slutten av sesongen vil vi ha en grundig evaluering av både de store trekkene og detaljene.

***************************

Til slutt vil jeg oppfordre alle biljardspillere til å hjelpe til å rekruttere spillere.

Hvem blir den første klubben med divisjon 3-turnering? Det er bare å starte!

Rekruttering handler ikke bare om å få inn nye spillere i divisjon 3, men også om å få "gamle" spillere til å plukke opp køen og konkurrere igjen i alle divisjoner.

Tren systematisk, og spill for gledens skyld. Desto flere som deltar, desto bedre får vi det, både sportslig og sosialt!

Husk: SUS - Samhold, Utvikling og Styrke!

Jan Ingvoldstad

konstituert leder TU