Nasjonal ranking per 24. februar 2007.

Poengtabellen er endret med virkning fra første turnering.

Jag var tvungen att uppdatera poengtabellen eftersom Euro-Tour nu har fått ett nytt system och på grund av detta finns det nu fler ån 256 spillere och det finns andra plasseringar ån de som jag ursprungligen hade byggt in i tabellen (det finns numer 81, 113, 161, 193, 209 och 225 plats). Då det finns fler led (rader) i tabellen ån tidigare har detta också lett till att det delas ut fler poeng før en och samma plassering i en tåvling med samma peongverdi ån vad som var fallet tidigare. Før att inga oråttvisor skall uppstå har jag omarbetat alla tåvlingar som redan ågt rum och alla deltagare har nu fått fler peong ån de hade innan.

Det var 7 deltagare ifrån Norge med på årets førsta Euro-Tour, som avhølls i Lieberec (CZE) och båst lyckades Line Kjørsvik och Christian Johannessen som båda landade på 65. plats. Om jag inte hade gjort om poengtabellen hade Matey Ullah inte kunnat få några peong, eftersom han hamnade på 81. plats, en plassering som inte fanns i den gamla versionen! Som en føljd av Euro-Tour-tåvlingen finns det nu en ny ranking. Før att gøra det enkelt før var och en att kontrollera sin egna plassering, liksom också de poeng som erhållits, har jag nu lagt till lite information: a) det går an att se vilken plassering man erhållit i den eller de turneringar man varit med it, och b) det går också an att se vilket totalverdi som den eller dessa turneringar hade. Med hjålp av denna information år det møjligt før alla och envar att kontrollera att man erhållit rått poeng. Jag rekommenderar att alla kontrollerar sina poeng snarast møjligt och om det finns några fel eller frågor att ta kontakt med oss!!! Det har varit ganska många siffror att hålla rått på (jag har ju måst omvårdera 10 tåvlingar och alla resultat som uppnåtts i dessa) och det kan enkelt bli ett fel hår eller dår!

Jørgen Sandman