Div-

tilhør.

Hvem

Grunn-sats

Premie i turn

Premiefond Open

NBs

andel

Arrangørens

andel

Å betale

100%

20%

20%

20%

40%

Min

Max

1

Senior

400

80

80

80

0-160

240

400

Junior og uføre*

80

40

0

0-80

120

200

2

Senior

300

60

60

60

0-120

180

300

Junior og uføre*

60

30

0

0-60

90

150

3

Senior

100

20

20

20

0-40

60

100

Junior og uføre*

20

10

0

0-20

30

50

Ungdom og Honnør

  • Ungdom er alle spillere født i 1990 eller senere.
  • Honnør er spillere med uføregrad 50% eller mer.

Premie i turneringen er andelen som skal gå til premie i turneringen. Betales ut direkte til de aktuelle spillere av arrangøren umiddelbart etter turneringen.

Premiefond Open er en andel som går til alle Open-turneringer, åpne NM og Masters. Ungdom og honnør betaler halvparten av ordinær andel.

NBs andel skal tas inn fra alle spillere, unntatt ungdom og uføre (honnør), hvor NB gir avkall på sin andel. Andelen går til å drifte seriesystemet, turneringsmateriell, pokaler m.v..

Arrangørens andel er betaling for bord og gjennomføring av arrangementet. Det er opp til arrangøren selv om denne andelen skal tas inn. Ungdom og honnør betaler halvparten av ordinær andel, men NB oppfordrer arrangøren til å gi avkall på hele andelen.

Lisens à kr 200 skal tas inn av alle spillere første gang de deltar i en div 2-, 1- eller eliteturnering per år. Unntak: ungdomsspillere betaler kun kr 50.

Spørsmål? Kontakt forbundet eller arrangør.