Div-

tilhør.

Hvem

Grunn-sats

Premie i turn

Premiefond Open

NBs

andel

Arrangørens

andel

Deltageravgift

100%

20%

20%

20%

20%

Min

Max

2

Senior

300

0-60

60

60

0-120

180

300

Ungdom og Honnør

0-60

30

0

0-60

30

150

3

Senior

100

20

20

20

0-40

60

100

Ungdom og Honnør

0-20

10

0

0-20

30

50

Ungdom og Honnør

  • Ungdom er alle spillere født i 1990 eller senere. 
  • Honnør er spillere med uføregrad 50% eller mer.

Premie i turneringen er andelen som skal gå til premie i turneringen. Betales ut direkte til de aktuelle spillere av arrangøren umiddelbart etter turneringen.

Premiefond Open er en andel som går til alle Open-turneringer, åpne NM og Masters. Ungdom og honnør betaler halvparten av ordinær andel.

NBs andel skal tas inn fra alle spillere, unntatt ungdom og uføre (honnør), hvor NB gir avkall på sin andel. Andelen går til å drifte seriesystemet, turneringsmateriell, pokaler m.v..

Arrangørens andel er betaling for bord og gjennomføring av arrangementet. Det er opp til arrangøren selv om denne andelen skal tas inn. Ungdom og honnør betaler halvparten av ordinær andel, men NB oppfordrer arrangøren til å gi avkall på hele andelen.

Lisens à kr 200 skal tas inn av alle spillere første gang de deltar i en div 2-, 1- eller eliteturnering per år. Unntak: ungdomsspillere betaler kun kr 50.

Spørsmål? Kontakt forbundet eller arrangør.