Prisen er 150 kr per stk inkl. frakt. For hver femte man betaler for, får man en ekstra gratis. (Obs! gjelder i samme sending).

Scoretavle.jpg

Bestilling gjøres per e-post til biljard@biljardforbundet.no. Merk emnefeltet med scoretavler. Husk å angi til hvilken adresse scoretavlene skal sendes! Tavlene sendes så snart innbetaling er registrert på forbundets konto nr 5146 05 13484. Merk innbetalingen med klubbnavn og scoretavler.

Vi minner om at det skal være scoretavler ved alle bord i alle terminfestede turneringer.