Div-

tilhør.

Hvem

Grunn-sats

Premie i turn

NBs

andel

Arrangørens

andel

Deltageravgift

100%

40%

20%

40%

Min

Max

Elite

Senior

600

240

120

0-240

360

600

Ungdom og Honnør

180

0

0-120

180

300

1

Senior

400

160

80

0-160

240

400

Ungdom og Honnør

120

0

0-80

120

200

2

Senior

300

120

60

0-120

180

300

Ungdom og Honnør

90

0

0-60

90

150

3

Senior

100

40

20

0-40

60

100

Ungdom og Honnør

30

0

0-20

30

50

Ungdom og Honnør

  • Ungdom er alle spillere født i 1990 eller senere.
  • Honnør er spillere med uføregrad 50% eller mer.

Premie i turneringen er andelen som skal gå til premie i turneringen. I tillegg kommer tilskudd fra premiepotten. Betales ut direkte til de aktuelle spillere av arrangøren umiddelbart etter turneringen. Ungdom og honnør betaler redusert andel, tilsvarende startavgiftene i øvrige turneringer.

NBs andel skal tas inn fra alle spillere, unntatt ungdom og honnør, hvor NB gir avkall på sin andel. Andelen går til å drifte seriesystemet, turneringsmateriell, pokaler m.v..

Arrangørens andel er betaling for bord og gjennomføring av arrangementet. Det er opp til arrangøren selv om denne andelen skal tas inn. Ungdom og honnør betaler halvparten av ordinær andel, men NB oppfordrer arrangøren til å gi avkall på hele andelen.

Lisens à kr 200 skal tas inn av alle spillere første gang de deltar i en div 2-, 1- eller eliteturnering per år. Unntak: ungdomsspillere betaler kun kr 50.

Utenlandske spillere kan delta. Startkontingent 1200 kr, samt norsk lisens à kr 200.

Spørsmål? Kontakt forbundet eller arrangør.