Status Idrettsregistreringen per 5. februar 2007 (excel)

OBS! Vi ber om tilbakemelding på åpenbare feil. Feks klubber som mangler, eller som er lagt ned.

Sakset fra NIFs purrebrev til klubbene:

Fristen for registreringen går ut 6. februar 2007 kl. 24. Erfaringsmessig vil det være stor pågang når det nærmer seg fristen, så vi oppfordrer sterkt til å gjøre registreringen så snart dere har anledning til det.

Se den opprinnelige e-post fraNIF, sendt 2. januar 2007 om detaljer i registreringen, eventuelt gå til www.idrett.no/idrettsregistreringen

Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at idrettslaget, ifølge NIFs lov 10-2, har plikt til å rapportere disse opplysningene innen fristen. Idrettslaget kan, dersom dette ikke overholdes, strykes som medlemmer i NIF og særforbundet.

Hvis du får problem med utfyllingen, kan du sende en E-post til ir@idrettsforbundet.no eller kontakte tel. 815 68 815 (hverdager 08.00-20.00).