Hei!

Da var første runda unnagjort, og nå må vi ta med oss erfaringene vi gjorde og se hva vi skal gjøre videre.

Her er noen konkrete punkter som jeg gjerne vil ha tilbakemelding på. Det er fint om de som har internettilgang også snakker med de som ikke har det, da disse er de spillerne vi kanskje har vanskeligst for å nå.

  • Turneringsform: der hvor vi spilte dobbeltcup+enkeltcup, fungerte det bra, eller gikk det for fort?
  • Distanse: var distanse 7 passe?
  • Annet hvert brekk, OK eller dumt?
  • Påmelding: Det var ganske få påmeldinger via nett. Er det for mange som ikke har tilgang til nett?
  • Forhåndsinformasjon: Vi vet alt ikke har vært bra her, men tilbakemeldinger er uansett kjekt ...
  • Andre ting?

Send til jani+biljard@ifi.uio.no med kopi til biljard@biljardforbundet.no. Post gjerne på forumet også, men epost er viktigst!