Søk opp din divisjonstilhørighet i lisensregisteret.

Er du ikke på listen? Eller mener du deg feilplassert? Send en e-post til biljard@biljardforbundet.no. Se også regler for opprykk og nedrykk.

For spillere som ikke har oppnådd divisjonstilhørighet ved opprykk på rankingen, har NB etter beste evne forsøkt å gi alle aktive spillere divisjonstilhørighet i forhold til nivå. Følgende grunnleggende retningslinjer er fulgt:

Elite

 • Plass 1-10 Elite 2006
 • Tidligere Norgesmestere (Herrer 8-ball, 9-ball og 14.1)
 • Vinnere av B i 2006

Divisjon 1

 • Plass 11-32 Elite 2006
 • Tidligere elitespillere
 • Øvre del av B i 2006
 • Vinnere av C i 2006

Divisjon 2

 • Nedre del av B i 2006
 • Alle i C i 2006

Divisjon 3

 • Alle som ikke tidligere har løst lisens

Ut fra dette har det vært utarbeidet en liste. Til orientering har tidligere B-spillere i større grad vært fordelt på skjønn enn etter ren ranking.

Turneringsdeltagere som ikke står på listen

Stiller det spillere til start i en turnering uten å stå på listen gjelder følgende grunnregel:

 • Tidligere elitespillere er divisjon 1
 • Tidligere B-spillere er div 2
 • Spillere som aldri har vært lisensiert er div 3

Hvis dette viser seg å være ”feil”,  justeres divisjonstilhørigheten til neste deltagelse.