FÖRKLARING AV NYTT POENGSYSTEM v/Jörgen Sandman

Tabell (Excel)

GENERELLT

Det nya poengsystemet är skapat med utgångspunkt i några viktiga förutsättningar som det är tänkt att uppfylla;

 • Inga utövare kan delta i tävling som arrangeras för en divisjon som är lägre än den man tillhör
 • Uppflyttning till närmast högre divisjon sker automatiskt i det ögonblick som en utövare uppnår det härför nödvändiga poängtalet
 • En tävlings totalvärde avgörs av antalet deltagande utövare och deras respektive spelarvärde (baserat på divisjonstillhörighet & PAT-resultat)
 • Vilken poängtabell som skall användas för respektive tävling avgörs i sin tur av tävlingens totalvärde
 • Det poengtal som motsvarar en utövares placering i en tävling skall multipliceras med en koefficient som är olika stor baserat på divisjonstillhörighet

SPELARVÄRDE

En utövare som tillhör Divisjon 3 bidrar med följande individuella poeng till en tävlings totalvärde;

 • 1 poeng om denne presterat mindre än 600p på PAT Start, eller alls inte har genomfört något PAT test.
 • 2 poeng om denne presterat mer än 600p på PAT Start
 • 3 poeng om denne presterat mer än 800p på PAT Start

En utövare som tillhör Divisjon 2 bidrar med följande individuella poeng till en tävlings totalvärde;

 • 4 poeng om denne presterat mindre än 600p på PAT 1, ännu bara testats på PAT Start, eller alls inte har genomfört något PAT test
 • 5 poeng om denne presterat mer än 600p på PAT 1
 • 6 poeng om denne presterat mer än 800p på PAT 1

En utövare som tillhör Divisjon 1 bidrar med följande individuella poeng till en tävlings totalvärde;

 • 7 poeng om denne presterat mindre än 600p på PAT 2, ännu bara testats på PAT 1 eller PAT Start, eller alls inte har genomfört något PAT test
 • 8 poeng om denne presterat mer än 600p på PAT 2
 • 9 poeng om denne presterat mer än 800p på PAT 2

En utövare som tillhör Divisjon Elite bidrar med följande individuella poeng till en tävlings totalvärde;

 • 10 poeng om denne presterat mindre än 550p på PAT 3, ännu bara testats på PAT 2, PAT 1 eller PAT Start, eller alls inte ha genomfört något PAT test
 • 11 poeng om denne presterat mer än 550p på PAT 3
 • 12 poeng om denne presterat mer än 700p på PAT 3
 • 13 poeng om denne presterat mer än 850p på PAT 3

TOTALVÄRDE

Genom att addera samtliga deltagande utövares individuella poengvärde erhålls en tävlings totalvärde. Detta totalvärde avgör i sin tur vilken poengtabell som skall användas. Exempel; om tävlingens totalvärde är

 • 17-24p – 1. plats = 15p, 2. plats = 11p, 3. plats = 8p, osv
 • 489-552p – 1. plats = 158p, 2. plats = 141p, 3. plats = 125p, osv
 • 1129-1256p – 1. plats = 305p, 2. plats = 281p, 3. plats = 258p, osv

KOEFFICIENT (Faktor)

De olika poengtalen som motsvarar utövarnas placering i en tävling skall multipliceras med en koefficient som är olika stor baserat på divisjonstillhörighet;

 • Divisjon 3 = Koefficient 1,00
 • Divisjon 2 = Koefficient 2,00
 • Divisjon 1 = Koefficient 3,00
 • Divisjon Elite = Koefficient 4,50
 • Divisjon internationell Elite = Koefficient 6,00

RANKINGPOENG

En utövare erhåller rankingpoeng baserat på det poengtal som motsvarar dennes placering i tävlingen, multiplicerat med den koefficient som anges utifån denne divisjonstillhörighet.

EXEMPEL 1

 • En tävling i Divisjon 3 med 15 deltagare har ett totalvärde på 19p
 • Då detta totalvärde ligger mellan 17-24p så skall den poengtabell som ger 15p till vinnaren användas
 • Vinnaren får 15p x 1,00 = 15p, 2:an 11p x 1,00 = 11p, och så vidare
 • En utövare tillhörande Divisjon 2 eller högre får inte delta

EXEMPEL 2

 • En tävling i Divisjon 2 med 35 deltagare har ett totalvärde på 145p
 • Då detta totalvärde ligger mellan 137-168p så skall den poengtabell som ger 71p till vinnaren användas
 • Vinnaren får 71p x 2,00 = 142p om denne tillhör Divisjon 2 och 71p x 1,00 = 71p om denne tillhör Divisjon 3, 2:an 120p respektive 60p beroende på utövarens divisjonstillhörighet, och så vidare
 • En utövare tillhörande Divisjon 1 eller högre får inte delta

EXEMPEL 3

 • En tävling i Divisjon 1 med 59 deltagare ger ett totalvärde på 382p
 • Då detta totalvärde ligger mellan 361-424p så skall den poengtabell som ger 125p till vinnaren användas
 • Vinnaren får 125p x 3,00 = 375p om denne tillhör Divisjon 1, 125p x 2,00 = 250p om denne tillhör Divisjon 2 och 125p x 1,00 = 125p om denne tillhör Divisjon 3. 2:an får 330p, 220p eller 110p beroende på utövarens divisjonstillhörighet, och så vidare
 • En utövare tillhörande Divisjon Elite får inte delta

EXEMPEL 4

 • NM i 9-Ball med 122 deltagare ger ett totalvärde på 919p
 • Då detta totalvärde ligger mellan 873-1000p så skall den poengtabell som ger 258p till vinnaren användas
 • Vinnaren får 258p x 4,50 = 1161p om denne tillhör Elite, 258p x 3,00 = 774p om Divisjon 1, 258p x 2,00 = 516p om Divisjon 2 och 258p x 1,00 = 258p om denne tillhör Divisjon 3. Tvåan får 1062p, 708p, 472p eller 236p beroende utövarens divisjonstillhörighet, och så vidare
 • Alla utövare, inklusive utländska utövare (under särskilda betingelser), får delta

EXEMPEL 5

 • Euro-Tour i 9-Ball med 232 deltagare ger ett totalvärde på 2320p (alla deltagare ges ett individuellt spelarvärde på 10p vardera)
 • Då detta totalvärde ligger mellan 1641-2482p så skall den poengtabell som ger 411p till vinnaren användas
 • Vinnaren får 411p x 6,00 = 2466p om denne tillhör Elite och har mer än 700p på PAT 3, 411p x 4,50 = 1850p om Elite, 411p x 3,00 = 1233p om Divisjon 1, 411p x 2,00 = 822p om Divisjon 2 och 411p x 1,00 = 411p om denne tillhör Divisjon 3. Tvåan får 2298p, 1724p, 1149p, 766p eller 383p beroende utövarens divisjonstillhörighet, och så vidare
 • För att få tillgodogöra sig rankingpoeng ifrån en Euro-Tour tävling måste utövaren ha deltagit i minst fyra (4) poenggivande i NB’s regi under säsongen.