Elite

  • Plass 1-10 Elite 2006
  • Tidligere Norgesmestere (Herrer 8-ball, 9-ball og 14.1)
  • Vinnere av B i 2006

Divisjon 1

  • Plass 11-32 Elite 2006
  • Tidligere elitespillere
  • Øvre del av B i 2006*
  • Vinnere av C i 2006

Divisjon 2

  • Nedre del av B i 2006*
  • Alle i C i 2006

Divisjon 3

  • Alle som ikke tidligere har løst lisens

*Det vil med det første komme en oversikt over hvilke tidligere B-spillere som blir divisjon 1 og hvilke som blir divisjon 2.

Alle som av en eller annen grunn mener seg feilplassert kan søke om å flyttes opp eller ned. Enkel begrunnet søknad sendes på e-post til biljard@biljardforbundet.no snarest mulig og senest en uke før første turnering man deltar i. Søknaden merkes ”Søknad divisjonsbytte” i emnefeltet. Skjønn vil bli brukt!