Med forbehold om justeringer! 

DIVISJON 3

Hva

Rekrutteringsturneringer

 

Antall

En gang i uken

 

Når

Hverdag (mandag-fredag)

 

Deltagere

Klubbmedlemmer. Må minimum ha rekrutteringslisens (dvs registrering a kr 0). Kan ikke være ranket som div 2 spillere eller høyere.

 

Arrangør

Alle medlemsklubber uten søknad

 

Sanksjon

Ingen

 

Format

Puljespill eller Dobbelcup

 

Ranking

Turneringene gir rankingpoeng for nasjonal rankingliste basert på plassering og turneringens totalverdi. Se egen tabell med forklaring.

 

Disiplin

Rullerende. Anbefalt fordeling: 2x8-ball, 2x9-ball og 1x14.1

 

Distanse

Distanse to i 8- og 9-ball, annet hvert brekk. 20 poeng i 14.1.

 

Rapportering

Innen ett døgn til NB og lokal presse

 

Startavgift

Divisjon 3-spillere: 100 kr (Min 20 kr, maks 100 kr, se under)

 • 20 kr til premiefond (Skal betales av alle)
 • 20 kr til premier i turneringen (Opp til arrangør)
 • 20 kr til NB (NB gir avkall på sin andel fra alle ungdomsspillere. Alternativt også fra øvrige spillere hvis klubb/sted gjør det samme)
 • 40 kr til arrangør og spillested (Klubb/spillested oppfordres til å gi avkall på sin andel fra ungdomsspillere spesielt og samtlige spillere generelt)

 

 

 

 

 

 

DIVISJON 2

Hva

Parallelle regionale turneringer i mange mindre regioner (Finnmark, Troms, Nordland, Trøndelag, Møre, Sogn, Hordaland, Rogaland, Oslo Nord, Oslo SørØst, Oslo SørVest)

 

Antall

9 turneringer i hver region per sesong

 

Når

Helg (Fremmøte lørdag kl 0930)

 

Deltagere

Divisjon 2- og 3-spillere. Krav om ordinær lisens.

 

Arrangør

Medlemsklubber etter søknad

 

Sanksjon

Automatisk

 

Format

Dobbelcup med enkelcup fra 1/4 (16-4/32-8/64-16). Seeding: 1/8. Evt. puljespill dersom forholdene tillater det.

 

Ranking

Turneringene gir rankingpoeng for nasjonal rankingliste basert på plassering og turneringens totalverdi. Se tabell m/forklaring. Antall tellende ikke bestemt.

 

Disiplin

4 x 9-Ball, 3 x 8-Ball og 2 x 14.1 per sesong

 

Distanse

Distanse fem i 8-ball og seks i 9-ball, annet hvert brekk. 50 poeng i 14.1. (Åpning for høyere distanse i enkelcupen)

 

Rapportering

Innen ett døgn til NB og regional presse

 

Startavgift

Div 3-spillere: 100 kr (Min 40 kr, maks 100 kr)

Div 2-spillere: 300 kr (Min 120 kr, maks 300 kr)

 • 1/5 (20 kr/60 kr) til premiefond (Skal betales av alle)
 • 1/5 (20 kr/60 kr) til premier i turneringen (Skal betales av alle)
 • 1/5 (20 kr/60 kr) til NB (NB gir avkall på sin andel fra ungdomsspillere)
 • 2/5 (40 kr/120 kr) til arrangør/spillested (Arrangør/spillested oppfordres til å gi avkall på sin andel fra ungdomsspillere)

 

 

 

 

 

 

DIVISJON 1

Hva

Parallelle regionale turneringer

(Min 4 regioner: Øst, Sør/Vest, Midt og Nord)

 

Antall

9 turneringer i hver region per sesong

 

Når

Helg (Oppmøte lørdag kl 0930)

 

Deltagere

Divisjon 1-, 2- og 3-spillere. Krav om ordnær lisens.

 

Arrangør

Medlemsklubber etter søknad

 

Sanksjon

Automatisk

 

Format

Dobbelcup med enkelcup fra 1/4 (16-4/32-8/64-16). Seeding: 1/8. Puljespill kan kun unntaksvis benyttes, f.eks. ved svært lavt oppmøte.

 

Ranking

Turneringene gir rankingpoeng for nasjonal rankingliste basert på plassering og turneringens totalverdi. Se tabell m/forklaring. Antall tellende ikke bestemt.

 

Disiplin

4 x 9-Ball, 3 x 8-Ball og 2 x 14.1 per sesong

 

Distanse

Distanse seks i 8- og syv i 9-ball, annet hvert brekk. 75 poeng i 14.1. (Åpning for høyere distanse i enkelcupen)

 

Rapportering

Umiddelbart til NB og regional presse

 

Startavgift

Div 3-spillere: 100 kr (Min 40 kr, maks 100 kr)

Div 2-spillere: 300 kr (Min 120 kr, maks 300 kr)

Div 1-spillere: 400 kr (Min 160 kr, maks 400 kr)

 • 1/5 (20 kr/60 kr/80 kr) til premiefond (Skal betales av alle)
 • 1/5 (20 kr/60 kr/80 kr) til premier i turneringen (Skal betales av alle)
 • 1/5 (20 kr/60 kr/80 kr) til NB (NB gir avkall på sin andel fra ungdomsspillere)
 • 2/5 (40 kr/120 kr/160 kr) til arrangør/spillested (Arrangør/spillested oppfordres til å gi avkall på sin andel fra ungdomsspillere)

 

 

 

 

 

 

OPEN ELITE

Hva

Åpne nasjonale turneringer

 

Antall

3 turneringer per sesong

 

Når

Helg (lørdag og søndag)

 

Deltagere

Alle som har løst ordinær norsk lisens.

 

Arrangør

Medlemsklubber etter søknad

 

Sanksjon

Automatisk

 

Format

Dobbelcup med enkelcup fra 1/4 (16-4/32-8/64-16/128-32). Seeding: 1/8

 

Ranking

Turneringene gir rankingpoeng for nasjonal rankingliste basert på plassering og turneringens totalverdi. Se tabell m/forklaring. Antall tellende ikke bestemt.

 

Disiplin

2 x 9-ball og 1 x 8-ball per sesong

 

Distanse

Distanse åtte i 8-ball, distanse ni i 9-ball, vinner brekker. 100 poeng i 14.1. (Åpning for distanse og brekkregel tilsvarende 1. divisjon i dobbelcup og høyere distanse i enkelcupen)

 

Rapportering

Umiddelbart lørdag og søndag til NB og presse

 

Startavgift

 

Div 3-spillere 100 kr

Div 2-spillere 300 kr

Div 1-spillere 400 kr

Elitespillere 600 kr

Utenlandske spillere 1200 kr + norsk lisens

 • 2/5 (40 kr/120 kr/160kr/240 kr/400 kr) til premier
 • 1/5 (20 kr/60 kr/80 kr/120 kr/200 kr) til NB (NB gir avkall på sin andel fra ungdomsspillere)
 • 2/5 (40 kr/120 kr/160 kr/240 kr/400 kr) til arrangør/spillested (Arrangør/spillested oppfordres til å gi avkall på sin andel fra ungdomsspillere)

 

 

 

 

 

 

MASTER

Hva

Åpen nasjonal turnering

 

Antall

En Master per sesong (sesongens siste poenggivende turnering)

 

Når

Helg (lørdag og søndag)

 

Deltagere

Alle. Krav om ordinær norsk lisens.

 

Arrangør

Medlemsklubb etter søknad

 

Sanksjon

Automatisk

 

Format

Dobbelcup til siste16 (useedede). 16 høyest rankede seedet. Enkelcup fra 32 spillere

 

Ranking

Turneringen gir rankingpoeng for nasjonal rankingliste basert på plassering og turneringens totalverdi. Se tabell m/forklaring. Antall tellende ikke bestemt.

 

Disiplin

8-ball og 9-ball annet hvert år

 

Distanse

Distanse åtte i 8-ball, distanse ni i 9-ball, vinner brekker. 100 poeng i 14.1. (Åpning for høyere distanse i enkelcupen)

 

Rapportering

Umiddelbart lørdag og søndag til NB og presse

 

Startavgift

 

Div 3-spillere 100 kr

Div 2-spillere 300 kr

Div 1-spillere 400 kr

Elitespillere 600 kr

Utenlandske spillere 1200 kr + norsk lisens

 • 2/5 (40 kr/120 kr/160kr/240 kr/400 kr) til premier
 • 1/5 (20 kr/60 kr/80 kr/120 kr/200 kr) til NB (NB gir avkall på sin andel fra ungdomsspillere)
 • 2/5 (40 kr/120 kr/160 kr/240 kr/400 kr) til arrangør/spillested (Arrangør/spillested oppfordres til å gi avkall på sin andel fra ungdomsspillere)

 

 

 

 

 

 

NM

Hva

Norgesmesterskap

 

Antall

Tre åpne individuelle NM per sesong

 

Når

Helg (lørdag og søndag)

 

Deltagere

Elite, divisjon 1-, 2- og 3-spillere. Krav om ordinær lisens.

 

Arrangør

Medlemsklubber etter søknad

 

Sanksjon

Automatisk

 

Format

Dobbelcup med enkelcup fra 1/4. Seeding: 1/8

 

Ranking

Turneringene gir rankingpoeng for nasjonal rankingliste basert på plassering og turneringens totalverdi. Se tabell m/forklaring. Antall tellende ikke bestemt.

 

Disiplin

9-ball, 8-ball og 14.1

 

Distanse

Distanse åtte i 8-ball, ni i 9-Ball, vinner brekker. 100 poeng i 14.1. (Åpning for distanse og brekkregel tilsvarende 1. divisjon i dobbelcup og høyere distanse i enkelcupen)

 

Rapportering

Umiddelbart lørdag og søndag til NB og presse

 

Startavgift

Div 3-spillere 100 kr

Div 2-spillere 300 kr

Div 1-spillere 400 kr

Elitespillere 600 kr

 • 2/5 (40 kr/120 kr/160kr/240 kr) til premier
 • 1/5 (20 kr/60 kr/80 kr/120 kr) til NB (NB gir avkall på sin andel fra ungdomsspillere)
 • 2/5 (40 kr/120 kr/160 kr/240 kr) til arrangør/spillested (Arrangør/spillested oppfordres til å gi avkall på sin andel fra ungdomsspillere)

 

 

 

 

 

 

NM Lag

Hva

Norgesmesterskap

 

Antall

Et NM for Lag per sesong

 

Når

Pinsen (lørdag-mandag)

 

Deltagere

Elite-, divisjon 1-, 2- og 3-spillere. Klubblag a tre spillere. Krav om ordinær lisens.

 

Arrangør

Norges Biljardforbund

 

Sanksjon

Automatisk

 

Format

 

 

Ranking

Turneringen gir ikke rankingpoeng for nasjonal rankingliste

 

Disiplin

Hver match består av tre individuelle matcher, 1 x 8-ball, 1 x 9-ball og 1 x 14.1

 

Distanse

 

 

Rapportering

Umiddelbart lørdag, søndag og mandag til presse

 

Startavgift

900 kr per lag

 

 

 

 

 

 

NM Kvinner

Hva

Norgesmesterskap

 

Antall

Tre individuelle NM for kvinner per sesong

 

Når

I tilknytning til NM (åpen)

 

Deltagere

Kvinner fra alle divisjoner. Krav om ordinær lisens.

 

Arrangør

Medlemsklubber etter søknad

 

Sanksjon

Automatisk

 

Format

Dobbelcup med enkelcup fra 1/4 (16-4/32-8/64-16). Seeding: 1/8

 

Ranking

Turneringen gir ikke rankingpoeng for nasjonal rankingliste. Turneringen gir rankingpoeng for egen kvinneranking.

 

Disiplin

9-ball, 8-ball og 14.1

 

Distanse

Distanse seks i 8-ball, distanse syv i 9-ball, annet hvert brekk. 75 poeng i 14.1. (Åpning for høyere distanse i enkelcupen tilsv. ordinære NM)

 

Rapportering

Umiddelbart til NB og presse

 

Startavgift

Alle: 300 kr

 • 200 kr til premier
 • 100 kr til arrangør/spillested

 

 

 

 

 

 

NM Veteran

Hva

Norgesmesterskap

 

Antall

Tre individuelle NM for veteran per sesong

 

Når

Helg

 

Deltagere

Veteranspillere i alle divisjoner. Krav om ordinær lisens.

 

Arrangør

Medlemsklubber etter søknad

 

Sanksjon

Automatisk

 

Format

Dobbelcup med enkelcup fra 1/4 (16-4/32-8/64-16/128-32). Seeding: 1/8

 

Ranking

Turneringen gir ikke rankingpoeng for nasjonal rankingliste. Turneringen gir rankingpoeng for egen veteranranking.

 

Disiplin

9-ball, 8-ball og 14.1

 

Distanse

Distanse seks i 8-ball, distanse syv i 9-ball, annet hvert brekk. 75 poeng i 14.1. (Åpning for høyere distanse i enkelcupen tilsv. ordinære NM)

 

Rapportering

Umiddelbart til NB og presse

 

Startavgift

Alle: 300 kr

 • 200  kr til premier
 • 100  kr til arrangør/spillested

 

 

 

 

 

 

NM Ungdom

Hva

Norgesmesterskap

 

Antall

Tre individuelle NM for ungdom per sesong

 

Når

Helg

 

Deltagere

Ungdom fra alle divisjoner. Krav om ordinær lisens. (Ungdom: Fom det året man fyller 13, tom det året man fyller 18)

 

Arrangør

Medlemsklubber etter søknad

 

Sanksjon

Automatisk

 

Format

Dobbelcup med enkelcup fra 1/4 (16-4/32-8/64-16/128-32). Seeding: 1/8

 

Ranking

Turneringen gir ikke rankingpoeng for nasjonal rankingliste. Turneringen gir rankingpoeng for egen ungdomsranking.

 

Disiplin

9-ball, 8-ball og 14.1

 

Distanse

Gutter 13-18 år (Født 94-89): Distanse 4 i 8-ball og 5 i 9-ball, 50 p i 14.1

Jenter 13-18 år (Født 94-89): Distanse 3 i 8-ball og 4 i 9-ball, 25 p 14.1

Annet hvert brekk i 8-ball og 9-ball. Åpning for høyere distanse i sluttspill.

 

Rapportering

Umiddelbart til NB og presse

 

Startavgift

Alle: 100 kr

 • 100 kr til arrangør/spillested

 

 

 

 

 

 

JUNIORLIGA

Hva

Parallelle regionale ungdomsturneringer

 

Antall

Fire i hver region per sesong

 

Når

Helg

 

Deltagere

Ungdom fra alle divisjoner. Må minimum ha rekrutteringslisens (dvs registrering a kr 0). (Ungdom: Fom det året man fyller 13, tom det året man fyller 18)

 

Arrangør

Medlemsklubber etter søknad

 

Sanksjon

Automatisk

 

Format

Dobbelcup

 

Ranking

Turneringen gir ikke rankingpoeng for nasjonal rankingliste. Turneringen gir rankingpoeng for egen ungdomsranking.

 

Disiplin

 

Distanse

Gutter 10-18 år (Født 97-89): Veiledende distanse 4 i 8-ball og 5 i 9-ball, 50 p i 14.1

Jenter 10-18 år (Født 97-89): Veiledende distanse 3 i 8-ball og 4 i 9-ball, 25 p 14.1

Annet hvert brekk i 8-ball og 9-ball. Åpning for å dele i flere aldersklasser.

 

Rapportering

Umiddelbart til NB og presse

 

Startavgift

Alle: 100 kr

 • 100 kr til arrangør/spillested

 

 

 

 

 

 

NUM

Hva

Norsk Ungdomsmesterskap for skoler og fritidsklubber

 

Deltagere

 

 

Arrangør

Norges Biljardforbund

 

Sanksjon

 

 

Format

 

 

Ranking

 

 

Disiplin

8-ball

 

Rapportering

 

 

Startavgift

 

 

 

 

 

 

 

Norway

Hva

Åpen nasjonal lagturnering

TEAMCUP

Antall

En turnering per sesong

 

Når

Helg, sesongavslutning

 

Deltagere

Alle. Krav om ordinær norsk lisens.

 

Arrangør

Norges Biljardforbund

 

Sanksjon

Automatisk

 

Format

 

 

Ranking

Turneringen gir ikke rankingpoeng for nasjonal rankingliste

 

Disiplin

9-ball, annen hvert støt i laget

 

Distanse

 

 

Rapportering

 

 

Startavgift

600 kr per lag

 

 

 

 

 

 

SNOOKER

Hva

Nasjonal serie inkl NM

 

Antall

 

 

Når

Helg

 

Deltagere

Krav om ordinær lisens.

 

Arrangør

Norges Biljardforbund

 

Sanksjon

Automatisk

 

Format

 

 

Ranking

Egen rankingliste for snooker

 

Disiplin

Snooker

 

Distanse

 

 

Rapportering

Umiddelbart lørdag og søndag til presse

 

Startavgift

200 kr