Ranking

 • En felles nasjonal ranking basert på nytt poengsystem.
 • Rankingpoengene bestemmes av divisjonstilhørighet, resultat/plassering og turneringsverdien.
 • Turneringsverdien bestemmes av antall deltagere i turneringen og deres respektive nivå.
 • Spillernes respektive nivå bestemmes av divisjonstilhørighet og eventuelt PAT-resulat.
 • Regionale-, divisjons-, juniorlister osv kan trekkes ut fra felleslisten.

Divisjonstilhørighet

 • Fire divisjoner
 • Opprykk skjer ved oppnåelse av et visst antall poeng
 • Nedrykk ikke mulig
 • Overgangsordning presenteres snart

Divisjon 3

 • Rekrutteringsdivisjonen
 • Ukentlige rekrutteringsturneringer lokalt
 • Gir poeng til felles nasjonal rankingliste
 • Rekrutteringslisens (registrering) nødvendig
 • Kun divisjon 3-spillere kan delta

Divisjon 2

 • Ni parallelle regionale turneringer i 8-12 regioner
 • Gir poeng til felles nasjonal rankingliste
 • Alminnelig lisens nødvendig.
 • Både divisjon 3- og 2-spillere kan delta.
 • Pengepremier

Divisjon 1

 • 9 parallelle regionale turneringer i 4 regioner
 • Gir poeng til felles nasjonal rankingliste
 • Alminnelig lisens nødvendig
 • Både divisjon 3-, 2- og 1-spillere kan delta.
 • Pengepremier

Divisjon Elite

 • Syv store turneringer inkl tre NM
 • Gir poeng til felles nasjonal rankingliste
 • Alminnelig lisens nødvendig
 • Både divisjon 3-, 2-, 1- og elitespillere kan delta.
 • Vesentlige pengepremier

Startkontingenter og rankingpoeng

 • Startkontingent div 3-spillere. 100 kr.
 • Startkontingent div 2-spillere: 300 kr.
 • Startkontingent div 1-spillere: 400 kr.
 • Startkontingent elitespillere: 600 kr.
 • Rimeligere startkontingent for ungdom, studenter, handicappede, honnør osv vurderes, ikke endelig bestemt.
 • Startkontingenten følger spillerens divisjonstilhørighet, ikke turneringen
 • Det samme gjelder rankingpoengene. En spiller får poeng i tråd med tabellen for egen divisjon, uavhengig av hvilken turnering plasseringen oppnås i.
 • Jo høyere divisjonstilhørighet, jo dyrere å delta, jo større uttelling i rankingpoeng og jo større mulighet for å vinne penger.
 • Andel av startkontingenten i alle divisjoner går til premiepott for eliteturneringene.
 • Rankingpoeng fra ET osv mulig, men kun hvis man ved deltagelse har fire tellende turneringsresultater fra egen divisjon!

Parallelle turneringer

 • Rankingsystemet er felles. Du kan delta der du er, selv om du ikke er i din ”hjemmeregion”.

Lag NM og Norway Team Cup

 • Lag NM fortsetter som før
 • Norway Team Cup av modell Jubileumsturneringen innføres som sesongavslutningsturnering m/bankett.
 • Gir ikke poeng til nasjonal ranking.

NM Kvinner, Ungdom og Veteran

 • NM Damer, Ungdom og Veteran videreføres
 • Gir ikke poeng til nasjonal fellesranking
 • Gir poeng til egne kvinne-/ungdoms-/veteranrankinger
 • Divisjonsuavhengig startkontingent.

Ungdomsliga

 • Egen regional ungdomsliga innføres.
 • Gir ikke poeng til nasjonal fellesranking
 • Gir poeng til egen ungdomsranking