Obligatorisk
Idrettsregistreringen 2007 foregår fra 2. januar til 6. februar og er obligatorisk for hele norsk idrett. 

De viktigste grunnene til rapportering er å få :
•  korrekt oversikt over organisasjonens størrelse og utvikling  
•  korrekte data om medlemskap og aktive medlemmer som grunnlag for å kunne dokumentere organisasjonens betydning og rolle overfor samfunnet og bevilgende myndigheter.
•  oppdaterte aktivitetstall innen hver idrett som grunnlag for å fordele tilskudd.

Det er viktig for idretten å ha oversikt over hvor mange medlemmer den har og hvilke aktiviteter som gjennomføres. Tilbakemelding fra hver eneste klubb og gruppe er nødvendig. Idrettsforbundet har ansvaret for å samle inn disse opplysningene.

(Om du ikke lenger er knyttet til klubben/ gruppen setter vi stor pris på om du kan videresende denne e-posten til noen lokalt som kan ta informasjonen videre. Håper på forståelse fra dere når vi ikke selv har kapasitet til å finne riktig person som evt har overtatt deres verv.)

Skille mellom medlemskap og aktivitetstall
Fra alle klubber trenger vi både medlemstall og aktivitetstall for 2006 pr 31.12.

- Klubbene oppgir antall medlemskap.
- Særidrettsgruppene oppgir antall aktive medlemmer.
- Alle skal gi opplysninger om hvem som har sentrale verv i klubben.

Definisjonene på hva som er medlem og hva som er aktivt medlem står i veiledningen som du finner under registreringen .

Hvis du ønsker å se et eksempel på hvordan en klubb registreres, før du går inn i din egen klubb eller gruppe, kan du klikke her.

Hvordan registrere:
1. Gå til www.idrett.no/idrettsregistreringen og skriv inn organisasjonskoden (orgelementid) øverst til høyre i bilde i feltet for ”OrgelementID”. Trykk ”OK”.
2. Velg ”Idrettsregistreringen” i menyen til venstre.
3. Passord: xxxx ->tilsendt i e-post (gjelder kun for brukernavnet ”idrettsregistreringen”)

Generell informasjon
Hvis du får problem med utfyllingen, og ikke finner svaret i ”veiledningen”, kan du sende en E-post til ir@idrettsforbundet.no eller kontakte tel. 815 68 815 (hverdager 08.00-20.00).
 
Vi vil samtidig benytte anledningen til å ønske dere et godt nyttår,
vennlig hilsen
Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité
www.idrett.no