Ordningen gjelder kun nytt utstyr og kun søkerklubber kan tildeles midler. Ingen kan tildeles mer enn de har søkt om.

Innkjøp av bord og baller er i tildelingen prioritert foran innkjøp av duk. Det er kun innkjøp av bord, baller og duk som er stønadsberettiget.

Utbetaling fra forbundet mot bilag. Som bilag regnes kopi av faktura. Maks utbetaling er 1/3 av veiledende pris. Fakturaen må stå i klubbens navn.

OBS! Midler som ikke er rapportert benyttet innen 01.02.2007 tapes og går til ny fordeling mellom søkerklubbene.