Turneringsutvalgets forslag til nytt turneringssystem ble gjennomgått og diskutert. Forslaget baserer seg på en del grunnleggende prinsipper og representerer en helt ny måte å tenke på. Fortsatt mye er uavklart, men det er enighet om at modellen som helhet er verd å satse videre på. Igansetting av systemet vil kreve ekstra innsats fra administrsjonen og flere utvalg.

Vedtak: Turneringsutvalgets forslag til prisnipper for nytt turneringssystem gjeldende fra 2007 er godkjent. Utvalget og administrasjonen jobber videre med detaljene. Disse tas opp til formell godkjenning på neste styremøte.

Presentasjon av nytt turneringssystem

Poengskala kommer snart