I år er det åpent for å søke om utstyrsmidler i perioden fra 15. august til 3. oktober. Totalt skal det fordeles 10 millioner kroner. Ordningen med spillemidler til utstyr er iverksatt av Kultur- og kirkedepartementet og forvaltes av Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité.

Ordningen med spillemidler til utstyr har eksistert siden 2003. Totalt er det fordelt 25 millioner kroner til innkjøp av idrettsutstyr til norske idrettslag ved hjelp av disse midlene.

Alle idrettslag/grupper i idrettslag som er registrert med e-postadresse i NAIS har fått tilsendt brukernavn og passord for å logge seg inn på søknadsskjemaet.

Idrettslag/grupper i idrettslag som ikke har registrert e-postadresse, kan ta kontakt med idrettens klubbsupport (815 68 815) og få oversendt brukernavn og passord. 

Retningslinjene for tildeling av spillemidler til utstyr er de samme som tidligere, men med ett unntak; utstyr innkjøpt etter 15. mars i år er stønadsberettiget. Tidligere har det ikke vært åpnet for å godkjenne allerede innkjøpt utstyr. Dette er et unntak som kun gjelder for årets tildeling, og kommer pga. utsettelsene av iverksettelsen.

Retningslinjer

Veiledning til søknad