NM avvikles som planlagt helgen 19-20 august 2006.

Opprinnelig spillested var Tårngalleriet, men arrangementet er flyttet i sin helhet til Jæren Biljarsenter.

Innbydelse med info kommer snart.

 

Ingolf Höns