Som vi har sett på forumet har det vært noe misnøye i forbindelse med NM i 14.1.
NB har også mottatt en e-post fra en ikke-deltakende person.

I den forbindelse ønsker jeg å komme med følgende kommentar, etter også ha snakket med turneringsleder.

Biljardklubber i Norge er ikke prisigitt å ha egne anlegg, og vi er derfor pr. dags dato avhengige av kommersielle salonger/spillesteder.
Disse er som kjent avhengige av inntekter i tillegg til biljardspill. Det er noe vi må leve med inntil klubbene løser dette på andre måter.
I tillfelle NM 14.1, Bergen BK og Kong Oscar Biljard så hadde turneringsleder fått klar beskjed fra stedets innehaver om at fotballkampen mellom Odd Grenland og Brann SKULLE gå på storskjermen uansett. Man kan forstå dette, da nok betyr mye for omsetningen.

Turneringslederen på sin siden ønsket derfor å avvikle lørdagspillingen slik at man startet med kvartfinaler på søndag. Da en del kamper drøyde grovt ut i tid, ble klokka 21.00 før siste runde på tapersiden ble ferdige lørdag kveld. Innen disse var over ble det tatt en avgjørelse på at 8-delsfinalene skulle starte søndag morgen kl. 09.00. Med 4 runder spill på søndag og et tidskjema på 2 timer pr. runde, som normalt skulle holde, ville finalen vært ferdigspillt kl. 17.00. Altså en time før tv-sendingen startet.

Også søndag tok noen kamper unormalt lengre tid en normalt. Én kamp i første runde varte i tre timer. Dette er det vanskelig for turneringsleder å gjøre noe med.

En løsning på problemet er å innføre bruk av shot-clock.
Dette krever en mindre innvestering av NB og klubbene, men også et større apparat rundt turneringer. Om vi er klare for dette pr. dags dato er jeg usikker på, men teamet må inn i diskusjon i turneringsutvalget.

Videre så ble norgesmesterskapet avviklet uten bruk av scoretavler.
Jeg finner det meget vanskelig å klandre Bergen BK for dette, da det er NB som har sviktet på dette punktet. Jeg vurderte å sende over det utstyret som NB har, men slo tanken av praktiske årsaker fra meg. Dette angrer jeg nok noe på i ettertid.
Bergen BK hadde hatt muligheter til å lage en provisorisk løsning på dette er nok mye mulig, men ansvaret ligger som sagt hos NB. Jeg håper at dette er et punkt vi finner en løsning på innen ferien er over.

Ballsettene som ble brukt er, etter det jeg har lest på forumet, kritikkverdig.
Jeg har ikke diskutert dette med TL.
Jeg antar at arrangører, ikke bare i dette tilfellet, men også i kommende turneringer tar dette alvorlig, og sørger for at utstyret er i orden.
Jeg har selv nettopp ledet en turnering hvor det var store mangler i utstyret. Slike opplevelser er veldig ubekvemme, da de ofte ikke lar seg løse der og da.
Derfor henstiller jeg all klubber om å bli flinkere på det området. Dette er også et ledd i å nå vårt mål som Europa's beste biljardnasjon 2010.


Denne artikkelen kommer som en følge av de klager som har kommet i etterkant av helgens NM. Jeg har også mottatt henvendelser tidligere om turneringer som helt klart kunne vært utført bedre.
Som ansvarlig person for å tildele turneringer i Norge, så har jeg vel hatt et ønske om å være mere raus med tildelinger til de som lager gode arrangementer.
Dette har slett ikke gjenspeilet seg i de tildelinger jeg har gjort.
Men etter samtaler med en annen sentral person i norsk biljard, er jeg skjønt klar over at veien til bedre turneringer nettopp dette.
I forbindelse med søknader til årets turneringer ble det stilt en del krav til arrangør.
Så langt har INGEN forfylt ALLE kravene.
Neste års tildeling vil bære tydlige preg av dette.

Jeg har ingen kritikk til turneringsleder for NM i 14.1, men tvert imot ros for de løsninger hun valgt å gjøre.
Bergen BK som arrangør kunne uten tvil gjort en del av jobben sin bedre. Jeg antar at de gjør det neste gang.
Norges Biljardforbund v/undertegnede kunne også uten tvil gjort jobben sin bedre.

Og helt på tampen vil jeg bare komme med en henstilling.
Når det spilles turneringer i det ganske land, oppstår det som regel en del situasjoner. Disse situasjonene bør løses på stedet med turneringsleder. Undertegnede er ikke en alltidtilstedeværende person som kan ringes når det måtte finnes nødvendig. Turneringsledere er selvfølgelig unntaket.
Spillere henstilles å løse sine problemer med TL og jury. Klager kan sendes til turnering@biljardforbundet i etterkant.

 

Mvh,
Ingolf Höns