Sportssjef, Roy Steffensen, ber dei som er interesserte i å reise om at dei tar kontakt med han.

Innbyding
Tilleggsinformasjon