Kurt Hatlem fikk sølvmerket for sitt forbilledlige og mangeårige ungdomsarbeid i Hyllestad Biljardklubb.

Henning Berntsen fikk sølvmerket for sin utrettelige innsats for forbundet gjennom mange år.

GRATULERER!