Jörgen Sandman er ansatt som utviklingskonsulent i Norges Biljardforbund. Hans hovedoppgave vil være å bidra til utvikling av norsk biljard i tråd med forbundets visjon om å bli Europas beste biljardnasjon.

 Jörgen vil ha hele Norge som arbeidsplass, med base og kontorplass på Ullevål Stadion i Oslo. Viktige arbeidsområder vil være utdanning, rekruttering/klubbutvikling, anlegg og PAT.  Stillingsprosenten er 30% fom 1.5.2006 og øker til 75% fom 1.9.2006.

Jörgen er en av verdens største kapasiteter på biljard og vil med det første få anledning til å presentere seg selv i egen artikkel.